Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

UCM sa zapojila do ďalšieho projektu HORIZONT EURÓPA
UCM sa stala partnerom v medzinárodnom projekte LOESS: Podpora gramotnosti v oblasti zdravia pôdy prostredníctvom operačného vzdelávacieho ekosystému spoločenských aktérov.
čítať viac
Centrum vedecko-technických informácií SR poskytlo prístup k odbornej literatúre
Využite možnosť bezplatného prístupu k významným medicínskym e-zdrojom a odbornej literatúre.
čítať viac
Prednáška Bc. Pavla Hlubinu s názvom "Ako postaviť biznis na vede"
Pozývame Vás na prednášku Bc. Pavla Hlubinu s názvom "Ako postaviť biznis na vede", ktorá sa uskutoční 26. mája 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Pozvánka na vzdelávanie
Pozývame Vás na vzdelávanie realizované v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny s názvom „Mechanizmy a princípy uplatňovania rodovej rovnosti na univerzite“, ktoré sa uskutoční 24. mája 2023 od 9.00 hod. v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave, v miestnosti Z0.3 na prízemí....
čítať viac
Nový výskumný projekt skúma históriu trnavskej tlače
Pracovná skupina taktiež hľadá majiteľov starých výtlačkov novín. Tím dúfa, že sa nachádzajú v rukách Trnavčanov. 
čítať viac
Pozvánka na besedu s Petrom Weissom
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na besedu s Petrom Weissom k jeho novej knihe esejí Máme republiku!
Beseda sa bude konať 27. apríla 2023 o 14.00 hod. v knižnici UCM na Nám. Herdu 2 v Trnave. Moderuje PhDr. Jozef Lenč, PhD.
čítať viac
Pozvánka na prednášku – Všetko, čo ste chceli vedieť o MS 365, ale hanbili ste sa opýtať
Pozývame Vás na prednášku PhDr. Michala Kubovicsa, PhD. (FMK) s názvom „Všetko, čo ste chceli vedieť o MS 365, ale hanbili ste sa opýtať“, ktorá sa uskutoční 5. mája 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum
Pozývame Vás na konferenciu, ktorá je zameraná na praktickú časť obstarávania projektov vedy a výskumu.
čítať viac
Webinár EURAXESS zameraný na praktické aspekty zapojenia vysokých škôl v sieti EURAXESS
Dňa 27. apríla 2023 v čase 13:00 - 14:00. sa uskutoční webinár EURAXESS zameraný na praktické aspekty zapojenia vysokých škôl v sieti EURAXESS a postupy implementácie Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R)
čítať viac
Cena za transfer technológií
Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie a inovátorov, inovátorky a aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Tých najlepších hľadá Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) prostredníctv...
čítať viac
Pozvánka na besedu „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“
Katedra sociálnej práce Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva besedu s názvom „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“.
čítať viac
Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí
UCM v Trnave a SAIA, n. o. pozývajú doktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov na seminár
čítať viac