Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť je organickou súčasťou práce každého vedecko-pedagogického pracovníka univerzity a je realizovaná v zmysle odbornej orientácie jednotlivých fakúlt a inštitútov univerzity a ich jednotlivých vedecko-pedagogických pracovísk. Veda a výskum boli, v súlade s celkovou činnosťou a úlohami univerzity, orientované na rozvoj jednotlivých vedných odborov, vyučovaných disciplín alebo požiadavkami praxe. Riešenie jednotlivých výskumných úloh je realizované počas viacerých rokov, spravidla tri roky, ako súčasť realizačnej orientácie jednotlivých grantov a grantových projektov.

Politika kvality

Personálne obsadenie:

Prorektor pre kvalitu a vedu
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

peter.sykorajohn(zav.)doeucm.sk

Vedúci oddelenia a referát kvality:

neobsadené miesto
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť  116a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 162
E-mail:

Referent pre vedu:

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekova(zav.)ucm.sk

Referent pre 3. stupeň štúdia:

PhDr. Soňa Svetlíková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: sona.svetlikova(zav.)ucm.sk