Aktuality

Psychologická pomoc TTSK v spolupráci s FSV
Spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom zastrešená Memorandom o spolupráci sa prakticky prejavuje vo viacerých oblastiach – konkrétne v tomto období aj spoluprácou župy a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty sociálnych vied.
čítať viac
Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave pomáha …
Situácia na Slovensku spôsobená vírusom COVID 19 vyvoláva nebývalú potrebu pomoci a to nielen v zdravotníckych zariadeniach.
čítať viac
Dôležitý oznam pre ubytovaných študentov
Študenti ubytovaní v študentskom domove UCM sa môžu odubytovať organizovaným spôsobom a to nahlásením vedúcej študentského domova UCM Mgr. Krahulcovej na e-mailovej adrese: sona.krahulcovajohn(zav.)doeucm.sk.
čítať viac
Zasadnutie Grémia rektora UCM
Dňa 31.3.2020 zasadlo v nových priestoroch Akademického klubu UCM (prízemie budovy na Nám. Jozefa Herdu) poradný orgán rektora univerzity - Grémium UCM.
čítať viac
ZABIVIR - dezinfekcia z UCM
Vedecká úderka (skoro) mladých vedeckých pracovníkov na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave - Katedra chémie [Dr. Rajnák, Ing. Rimarčík, doc. Gašparová, Dr. Nemeček, Ing. Kramplová], sa rozhodli podať pomocnú ruku UCM v čase, keď je akútny nedostatok dezinfekčných prostriedkov n...
čítať viac
Príhovor rektora univerzity ku Dňu učiteľov
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
čítať viac
Opatrenie č. 8/2020 - Úprava harmonogramu LS v akad. roku 2019/2020

Opatrenie rektora
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
č. 8/2020

čítať viac
Vyhlásenie rektora UCM v Trnave k aktuálnej situácii (aktual 21.3.2020)
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v úzkej spolupráci s dekanmi fakúlt, vydalo rad opatrení a nariadení týkajúcich sa aktuálnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Tieto sú zosumarizované na webovej stránke https://www.ucm.sk/sk/aktual...
čítať viac
UCHÁDZAČI - ZMENY PRIJÍMACIE KONANIE
Vzhľadom na zmeny v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 je potrebné sledovať aktuálne informácie na fb jednotlivých fakúlt/inštitútu/ústavu a na web stránkach TU.
čítať viac
BEZPLATNÝ PRÍSTUP DO GALE COVID-19 RESOURCE CENTER (aktualizované 23.3.2020)
Vydavateľstvo Gale Cengage vzhľadom na momentálnu situáciu ponúka nový web COVID-19 RESOURCE CENTER s voľným obsahom a zdrojmi k otázkam zdravia, ale aj so zdrojmi pre podporu online vzdelávania. Môžete okamžite začať používať zdarma:
čítať viac