Aktuality

Etnológ Radoslav Hlúšek skúma rituály Indiánov
Náš kolega, etnológ a mexikanista doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, skúma Indiánov – domorodé kultúry a civilizácie Mezoameriky. Jeho snahou je prepojiť históriu so súčasnosťou.
čítať viac
Špičkový vedecký tím na FPV
Špičkový vedecký tím na Fakulte prírodných vied UCM (Katedra chémie) publikoval v ostatnom čase rad významných vedeckých publikácií v prestížnom vedeckom časopise Inorganic Chemistry (USA).
čítať viac
35. výročie založenia FS Trnafčan
Univerzitný folklórny súbor TRNAFČAN pozýva pri príležitosti 35. výročia založenia folklórneho súboru na vystúpenie, ktoré sa bude konať dňa 23. novembra 2019 v priestoroch Domu kultúry v Trnave so začiatkom o 19:00 hod.
čítať viac
Rozhovor v Trnavskom rádiu
Dňa 8.8.2019  Mgr. Andrej Brník, PhD., prodekan pre rozvoj a prácu s verejnosťou  FMK UCM, informoval verejnosť o aktivitách univerzity a fakulty  smerom k deťom. V rozhovore  informoval o tohtoročnej Detskej univerzite UCM 2019, ktorá bola na začiatku júla organizovaná pod...
čítať viac
Ponuka nepedagogickej Erasmus mobility
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v septembri 2019 a v zimnom semestri 2019/2020.
čítať viac
Nové grantové výzvy MŠVVaŠ SR
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.
čítať viac
UCM odborne skartovala takmer 6,5 ton písomností
Práca archivárov na UCM napreduje. V tomto kalendárnom roku sa 16. augusta uskutočnila už druhá  skartácia vyradených registratúrnych záznamov. Za tri hodiny boli vďaka špeciálnemu pojazdnému skratkovaciemu systému  odborne zlikvidovaných viac ako štyri tony už nepotrebného...
čítať viac
Univerzita sa chystá na nový akademický rok
Univerzita sa chystá na príchod študentov  v septembri 2019 aj úpravou a rekonštrukciou priestorov jedného z poschodí Študentského domova na Nám. J. Herdu.
čítať viac
DETSKÁ UNIVERZITA 2019 úspešné ukončená (pridaná reportáž)
V týždni od 4.7. 2019 do 7.7.2019 sa uskutočnil siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda 2019. Počas štyroch dní mohli deti spoznať jednotlivé fakulty a inštitút UCM v Trnave a na vlastnej koži zažiť a vidieť, čo všetko naša škola ponúka. Zamestnanci a doktorandi sa vynasnaž...
čítať viac
UCM v médiách
Univerzita  sa má čím prezentovať aj v  médiách. Pozrite si najnovšie príspevky
čítať viac
UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+
Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitá...
čítať viac
TRNAFČAN v Trnavskom rádiu (pridaný zvukový záznam)
V piatok 5. 7. 2019 navštívili Trnavské rádio organizačný vedúci univerzitného folklórneho súboru TRNAFČAN Pavol Skaličan a tanečníčka a zároveň absolventka FMK UCM Danka Štulrajterová.
čítať viac