Aktuality

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UCM na obdobie 2022 – 2026
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS“ a „UCM“) na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2021 v zmysle príslušných ustanovení Štatútu UCM a Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na rektora UCM vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UCM.
čítať viac
Výzva na podávanie prihlášok do Zoznamu posudzovateľov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality
Univerzita sv. Cyrila a Metoda zverejňuje výzvu na podávanie prihlášok do Zoznamu posudzovateľov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave. Viac TU.
čítať viac
Novoročný príhovor rektora univerzity
Milé študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia!
Verím, že ste prežili vianočné sviatky plné pokoja a porozumenia spolu so svojimi blízkymi. Vianočné obdobie je pre mnohých obdobím spomalenia, upokojenia, rekapitulácie, niekedy aj sebareflexie, čo všetko sa v uplynulom ro...
čítať viac
FMK sa stala súčasťou medzinárodného projektu
Fakulta masmediálnej komunikácie  sa stala súčasťou medzinárodného projektu na overovanie faktov, skúmať bude vplyv dezinformácií na spoločnosť.
Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť overovanie faktov s využitím umelej inteligencie, ako aj odhaľovať, skúmať a znižovať šíreni...
čítať viac
Vyhlásenie Rady odborového zväzu k financovaniu školstva
Vyhlásenie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy TU.
čítať viac
UCM podporila tvorivú činnosť mladých pracovníkov aj v tomto roku
Dňa 1. 12. 2021 sa online formou prostredníctvom MS Teams uskutočnila každoročná prezentácia a vyhodnotenie projektov podporených Fondom pre podporu výskumu na UCM.
čítať viac
10 rokov Fakulty sociálnych vied UCM
V týchto dňoch oslavuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 rokov svojho úspešného pôsobenia.
čítať viac
Schválenie nových študijných programov
UCM v Trnave využila v marci 2021 možnosť  podať na schválenie 5 nových študijných programov na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.
čítať viac
Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 27. novembra 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Kšiňan, dlhoročný pracovník rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Zmena vydávania diplomov
Diplomy sa vydávajú po telefonickej alebo e-mailovej dohode každý utorok v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. na prízemí v miestnosti S0.6 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2 v  Trnave.
čítať viac
Zasadnutie Vedeckej rady UCM a odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent
Dňa 23. novembra 2021 rokovala Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy
FMK UCM v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kr...
čítať viac