Aktuality

Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku Predseda Trnavského...
Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. udelil dňa 22.4.2013 vedúcemu Katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM doc. Dr. habil RNDr. Jurajovi Lesnému, PhD. Tit. univ...
čítať viac
Oznam pre končiacich študentov magisterského a bakalárskeho štúdia Študijné oddelenie FMK, FF, FSV a FPV je...
Oznam pre končiacich študentov magisterského a bakalárskeho štúdia
Študijné oddelenie FMK, FF, FSV a FPV je otvorené pre  končiacich  študentov  magisterského a bakalárskeho štúdia denne od 8.00 hod. do 11.00 hod a od 13.00 hod. do 14.30 hod.
 
čítať viac
Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality Fakulta masmediálnej...
Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) od januára realizuje nový projekt Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kv...
čítať viac
Rozhodnutie Ubytovacej komisie FF UCM v Trnave o prideľovaní ubytovania v prípadoch odvolania voči...
Rozhodnutie Ubytovacej komisie FF UCM v Trnave o prideľovaní ubytovania v prípadoch odvolania voči neprideleniu ubytovania a žiadostí o pridelenie ubytovania študentom prvých ročníkov študijných programov dodatočného prijímacieho konania. 
čítať viac
EURAXESS - ponuka pre zahraničných výskumníkov a doktorandov na Slovensku Podujatie je určené zahraničným...
EURAXESS - ponuka pre zahraničných výskumníkov a doktorandov na Slovensku
Podujatie je určené zahraničným výskumníkom a doktorandom bez ohľadu na štipendijný program, prostredníctvom ktorého uskutočňujú  svoj pobyt na Slovensku.
čítať viac
Volejbalový turnaj
Mokrý, Mirgová a Modrovský sa sklonili pred trnavskými pedagógmi.
Herec Juraj Mokrý, speváčka Dominika Mirgová či tanečník Peter Modrovský. Tieto známe tváre z televíznej obrazovky účasťou podporili volejbalový turnaj s charitatívnym podtónom Senators cup.

čítajte viac...
čítať viac
Výberové konanie - vyhlásenie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:
• docent pre študijný odbor 2.1.2 systematická filozofia na Katedre filozofie FF UCM.

čítajte viac...
čítať viac
Konferencia Nové trendy v marketingu 2011 V priestoroch Smolenického zámku sa bude v dňoch 15. - 16. novembra...
Konferencia Nové trendy v marketingu 2011
V priestoroch Smolenického zámku sa bude v dňoch 15. - 16. novembra 2011 konať ôsmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu. Organizátorom podujatia, tentoraz s podtitulom „Zvyšovanie konkurencieschopnosti S...
čítať viac
Americký profesor komunikácie Arvind Singhal vrámci svojej prvej návštevy Slovenska prednášal na Univerzite...
Americký profesor komunikácie Arvind Singhal vrámci svojej prvej návštevy Slovenska prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
TRNAVA 12.10.2011 - Na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave sa dnes konala prednáška s americkým profesorom komunikácie Arvindom S...
čítať viac
Stanovisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k neobjektívnej reportáži ,, Zákazku na rekonštrukciu...
Stanovisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k neobjektívnej reportáži ,, Zákazku na rekonštrukciu budovy Univerzity svätých Cyrila a Metoda mali dostať vybrané firmy“.
Dňa 5.10.2011 bola odvysielaná v televízii TA3 reportáž, ktorú Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pov...
čítať viac