pattern

Ukončenie štúdia a preukazy

Dňom úspešného absolvovania štátnic (riadne skončenie štúdia) prestávate byť študentom našej univerzity (zákon č. 131/2002 Z. z. § 65, § 66), vzhľadom na to, že študent pri prolongácii preukazu ešte nevie zadať dátum štátnic, je nastavený dátum dopravnej časti končiacim študentom do 30.6.2022 podľa Metodické usmernenie č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta


Z toho vyplýva pre končiacich študentov:

  1. - Od tohto dátumu nemáte nárok na štátom garantované zľavy do veku 26 rokov v doprave. V systéme preukazov UCM sa nastaví deň ukončenia štúdia ako dátum konca platnosti preukazu denného študenta UCM pre dopravné aplikácie.
  2. - Pri platnej ISIC známke (predtlačenej na prednej časti preukazu alebo nalepenej na zadnej strane preukazu s vizuálom ISIC) zľavy a benefity u partnerom CKM SYTS platia až do konca septembra uvedeného roka.

    Čip v karte zostáva naďalej aktívny pre aplikáciu dopravy – študent môže kartu používať na nabitie predplatného cestovného lístka, príp. elektronickej peňaženky pre dopravné podniky, SAD-ky a ostatných prepravcov už bez študentskej zľavy.
     

Poznámka:

Študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia končí nárok na zľavu v doprave podľa Metodického usmernenia č. 16/2014 do 30. júna 2024. Študenti, ktorí budú mať štátnice neskoršie – v auguste, sa bude dátum predlžovať do 31.8.2024 – asi začiatkom júna 2024). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu priložením preukazu k univerzitnému terminálu.

Študentom 2. ročníka magisterkého štúdia končí nárok na zľavu v doprave podľa Metodického usmernenia č. 16/2014 do 30. júna 2024. Študenti, ktorí budú mať štátnice neskoršie – v auguste, sa bude dátum predlžovať do 31.8.2024 – asi začiatkom júna 2024). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu priložením preukazu k univerzitnému terminálu.