Ďalšie aktuality

Písomná vedomostná súťaž - Mária Henrieta Choteková - Ružová grófka
CIZ  Univerzitná knižnica UCM v Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž Mária Henrieta Choteková – Ružová grófka pri príležitosti 75 rokov od úmrtia Márie Henriety Chotekovej, uznávanej osobnosti v histórii svetového ružiarstva, významnej osobnosti nášho regiónu zná...
čítať viac
Verejné očkovanie v FN Trnava
Dňa 5.1.2021 sa uskutočnilo verejné očkovanie proti COVID-19 vo Fakultnej nemocnici v Trnave.
Organizátori deklarovali, že cieľom tohto očkovania zdieľaného i cez sociálne siete je prostredníctvom miestnych a regionálnych autorít vzbudiť vo verejnosti dôveru v očkovanie proti...
čítať viac
Vianočné prianie rektora UCM
Dňa 16.12.2020 zasadlo Kolégium rektora UCM, na ktorom sa p. rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. prihovoril prítomným členom kolégia, ale zároveň i všetkým zamestnancom a študentom univerzity. 
čítať viac
Odovzdanie darčekov deťom z detského domova
Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, zamestnanci z centra Vám prajú pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.
čítať viac
Nový virtuálny pitevný stôl na FZV
Fakulta zdravotníckych vied UCM získala nové zariadenie pre potreby výučby - virtuálny pitevný stôl v životnej veľkosti.
čítať viac
Vymenovanie novej dekanky Fakulty zdravotníckych vied UCM
Dňa 16.12.2020 na Kolégiu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. slávnostne odovzdal menovací dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníckych vied UCM RNDr. Kataríne Vulganovej, PhD., ktorá bola zvolená do funkcie na základe voľby Akademic...
čítať viac
Nové číslo časopisu Atteliér
Práve vyšlo nové číslo študentského univerzitného mesačníka ATTELIÉR.
čítať viac