Ďalšie aktuality

Predkladanie žiadostí o štipendium - NŠP SR
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom škols...
čítať viac
Vyhlásenie rektora UCM v Trnave k aktuálnej situácii (aktual 21.3.2020)
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v úzkej spolupráci s dekanmi fakúlt, vydalo rad opatrení a nariadení týkajúcich sa aktuálnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Tieto sú zosumarizované na webovej stránke https://www.ucm.sk/sk/aktual...
čítať viac
UCHÁDZAČI - ZMENY PRIJÍMACIE KONANIE
Vzhľadom na zmeny v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 je potrebné sledovať aktuálne informácie na fb jednotlivých fakúlt/inštitútu/ústavu a na web stránkach TU.
čítať viac
BEZPLATNÝ PRÍSTUP DO GALE COVID-19 RESOURCE CENTER (aktualizované 23.3.2020)
Vydavateľstvo Gale Cengage vzhľadom na momentálnu situáciu ponúka nový web COVID-19 RESOURCE CENTER s voľným obsahom a zdrojmi k otázkam zdravia, ale aj so zdrojmi pre podporu online vzdelávania. Môžete okamžite začať používať zdarma:
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
Informácia ERASMUS+ - dôležité (aktual 23.3.2020)
Dôležitá informácia Národnej agentúry pre Erasmus+ koordinátorov na slovenských vysokých školách a pre Erasmus+ študentov na mobilitách TU.
čítať viac