Ďalšie aktuality

Sociálne siete hlavou témou Rannej šou Trnavského rádia
Dnes 6.8.2020 bol v Trnavskom rádiu doktorand z FMK UCM v Trnave Mgr. Martin Vanko, ktorý sa venuje tematike sociálnych sietí.
čítať viac
UCM na vzdelávacom veľtrhu na Ukrajine
V dňoch 28. - 29. júla 2020 (utorok - streda) sa UCM zúčastnila vzdelávacieho veľtrhu na Ukrajine - Ukrainian Educational Fair - Study in Slovakia - ktorá sa prioritne venovala prezentácii prihlásených slovenských univerzít záujemcom o štúdium z Ukrajiny, Bieloruska a Gruzínska. Te...
čítať viac
Informácia pre študentov FMK - slávnostné odovzdanie diplomov (promócie)
Vážený absolvent, vážená absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM,
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú zameraním určené na podporu výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu.
čítať viac
Rozhovor s Dr. C. Rajnákom (CVTI SR)
Rozhovor s RNDr. Cyrilom Rajnákom, PhD., PhD. publikovaný na vedecko popularizačnom portáli Veda na dosah, CVTI SR: https://vedanadosah.cvtisr.sk/cyril-rajnak-skumame-moznosti-ukladania-dat-do-koordinacnych-zlucenin
čítať viac
Vedec roka 2019 - RNDr. Rajnák Cyril, PhD., PhD.
Mimoriadny vedecký úspech absolventa UCM.
čítať viac
FSV podpísala Memorandum o spolupráci s organizáciou IUVENTA
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. podpísal dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci Fakulty sociálnych vied UCM so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.
čítať viac
APVV projekt riešený UCM vyhodnotený ako vynikajúci
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila brožúru o ukončených projektoch APVV s vynikajúcou úrovňou v r. 2018: https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html
čítať viac