Ďalšie aktuality

Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave Vás pozýva v dňoch 2. 3. - 6. 3. 2020 do univerzitnej knižnice. V tomto týždni bude vo všetkých slovenských knižniciach prebiehať 21. ročník Týždňa slovenských knižníc s tradičným mottom: "Knižnice pre všetkých".
čítať viac
Písomná vedomostná súťaž - Rok slovenského divadla
Univerzitná knižnica UCM v Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž Rok slovenského divadla pri príležitosti jedného z najvýznamnejších výročí v dejinách našej národnej kultúry – 100. výročia založenia Slovenského národného divadla. Súťaž bude prebiehať od 1. 1. 2020 do 24. 4...
čítať viac
Ponuka pre zahraničných študentov
Dávame vám do pozornosti možnosť účasti na víkendovom "Winter Sport Camp", ktorý organizuje spoločnosť ADEL Slovensko a ktorý je zadarmo (spoločnosť zabezpečuje ubytovanie, stravu, športové vybavenie...).

Viac informácii nájdete tu: https://www.adelslovakia.org/en/event...
čítať viac
Roadshow Kam na vysokú 2020
V dňoch 4. a 5. februára 2020 sa zástupcovia Univerzity sv. Cyrila a Metoda zúčastnili výstavy Kam na vysokú 2020. Ide o putovnú výstavu, ktorá sa koná vždy v inom meste a my sme tento rok navštívili Banskú Bystricu a Košice. Organizačne bolo podujatie zastrešené rektorátnym oddelením p...
čítať viac
Slovenčinári v Trnavskom rádiu
Dňa 6.2.2020 navštívili rannú šou Trnavského rádia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. a PhDr. Marián Kamenčík, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM.
čítať viac
Nová študovňa pre našich študentov
Na podnet p. rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. prebehla rekonštrukcia študovne v ubytovacom zariadení na Zavarskej ulici.
čítať viac
UCM je členom UNAI – United Nations Academic Impact
UNAI je iniciatíva, ktorá zosúlaďuje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s OSN pri podpore a prispievaní k realizácii cieľov a mandátov Organizácie Spojených národov vrátane podpory a ochrany ľudských práv, prístupu k vzdelaniu, trvalej udržateľnosti a riešenie konfliktov...
čítať viac
SRK, RVŠ, ŠRVŠ sa dohodli na tézach pre skvalitnenie vysokého školstva
Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl - Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa mesiac pred parlamentnými voľbami dohodli na základných tézach pre skvalitnenie vysokoškolskej politiky na Slovensku.
čítať viac