Ďalšie aktuality

21.3.2019
NOC S ANDERSENOM
Fakulta sociálnych vied UCM a Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pripravili zaujímavú akciu: NOC S ANDERSENOM. Uskutoční sa 2.4.2019 od 18.00 hod. do 22.00 hod. na Bučianskej ulici v budove UCM v Trnave.
čítať viac
21.3.2019
Workshop - perspektívne smerovania v oblasti biotechnológií v Európe
V dňoch 3. – 4. júna 2019 sa uskutoční tretí zo série Európskych Workshopov usporiadaných Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci a s finančnou podporou medzinárodných organizácií ICGEB, CEI a JRC-EC.
čítať viac
21.3.2019
Začal sa nábor na Vyšehradskú letnú školu
Vážení študenti, doktorandi, mladí učitelia!
Začal sa nábor na Vyšehradskú letnú školu, ktorá sa tento rok uskutoční 1. - 13. júla v renesančnom paláci Villa Decius v poľskom Krakove.
čítať viac
20.3.2019
Tour de ERA – pozvánka CVTI
Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou usporadúvajú 2-dňové podujatie Tour de ERA.
čítať viac
15.3.2019
Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplne...
čítať viac
14.3.2019
Zahraničná návšteva na UCM
Dňa 13.marca 2019 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku  a predstaviteľov UCM v Trnave. Viac TU.
čítať viac
12.3.2019
Rektor udelil ocenenie študentke FMK UCM
Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udelil ocenenie za významnú reprezentáciu univerzity v rámci pôsobenia v Erasmus Student Network Trnava (ESN Trnava) a spoluprácu pri starostlivosti o študentov prichádzajúcich prostredníctvom programu Erasmus+ študentke Bc. Mic...
čítať viac
12.3.2019
Oznam – vydávanie diplomov
V prípade, že ste si neprevzali diplom na promóciách, môžete si ho prevziať na:
Organizačné  oddelenie UCM v Trnave
Nám. J. Herdu 2, I. poschodie, kancelárie č. 110a a 110b
Utorok od 8.30 do 11.00 hod.
čítať viac