Ďalšie aktuality

17.2.2019
Objav svoju budúcnosť na Profesia days
Veľtrh Profesia days oslavuje 10 rokov.
čítať viac
13.2.2019
Športové a kultúrne aktivity študentov - výzva
Vyzývame študentov a organizácie žiadajúce o financie z položky športových a kultúrnych aktivít, aby predkladali svoje žiadosti najneskôr do 22. 2. 2019 na podateľňu Univerzity sv. Cyrila Metoda adresované ŠR UCM s pripojeným popisom "Športové a kultúrne aktivity". V elektronick...
čítať viac
11.2.2019
Nová študovňa otvorená
Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a predsedníčka Študentskej rady UCM Bc. Natália Mulinová spolu so študentkami a študentmi, dnes (11.2.2019), otvorili a sprístupnili novú študovňu na 4. poschodí budovy UCM na Námestí J. Herdu 2 v Trnave.
čítať viac
11.2.2019
AIESEC- príležitosť pre študentov
AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Jedna z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.
čítať viac
7.2.2019
UCM na výstave Kam na vysokú 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa aj tento rok zúčastnila veľtrhu Kam na vysokú 2019. Výstava má charakter Roadshow - putuje po 6 krajských mestách Slovenska. Je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich ro...
čítať viac
5.2.2019
10. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna, výtvarná, elektronická súťaž registrovaná MŠVVŠ SR, organizovaná od 10.ročníka Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre na celoštátnej úrovni.
čítať viac
4.2.2019
Podpis Memoranda o spolupráci medzi CSU a UCM
V dňoch 11.1. - 18.1. sa JUDr. Marcel Vysocký, PhD., vedúci oddelenia vonkajších vzťahov UCM v Trnave a Mgr. Juliána Mináriková, PhD., prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK UCM), zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Počas pobytu absolvovali viacero stretnut...
čítať viac
31.1.2019
Deň otvorených dverí na UCM úspešný
Dňa 29.1.2019 sa uskutočnil Deň Otvorených Dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V priestoroch modernej budovy Fakulty sociálnych vied sa vo foyer na prízemí prezentovali jednotlivé fakulty univerzity, ale aj záujmové spolky a súčasti univerzity.

Filozofická fakult...
čítať viac