Ďalšie aktuality

KU v Ružomberku udelila UCM Pamätnú medailu
Dňa 3. júna 2021 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSC. udelil pri príležitosti 20. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku Pamätnú medailu Univerzite sv. Cyrila a Metoda.
čítať viac
Pozvánka FF UCM - on line workshop internacionalizácia a rozvoj PhD štúdia
Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+.
čítať viac
Výzva MŠVVaŠ SR – projekt OP Ľudské zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje) vyhlásilo dňa 31.5.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnúto...
čítať viac
Zasadnutie správnej rady UCM
Dňa 1. júna 2021 o 10.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zasadacej miestnosti v budove UCM na Bučianskej ulici v Trnave.
čítať viac
Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Habilitačné konanie - PhDr. Ján Machyniak, PhD. v odbore  habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa
čítať viac
Celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti
Milí študenti,
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAA VŠ) pripravila celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti - Akademická štvrťhodinka. V týchto dňoch ste dostali osobný unikátny odkaz na dotazník do Vašej e-mailovej schránky.
čítať viac
Vzdialený prístup k informačným zdrojom a databázam
Vážené kolegyne a kolegovia,
pri práci či online štúdiu z domova si na svojich zariadeniach nastavte:
  • vzdialený prístup do Virtuálnej študovne - TU.
čítať viac
Staň sa Erasmus buddy študentom
Erasmus môže byť pre mňa oveľa jednoduchší s tvojou pomocou. Staň sa preto Erasmus buddy študentom a:
čítať viac