background-pattern-full-black

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality (RVHK) je orgánom akademickej samosprávy univerzity monitorujúcim, vyhodnocujúcim a schvaľujúcim procesy vnútorného systému kvality (kvalitu vzdelávacej a tvorivej činnosti a ostatných súvisiacich aktivít, študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania).

RVHK je zložená z významných odborníkov v oblasti vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich činností uskutočňovaných na UCM. Každá súčasť UCM je zastúpená – fakulta dvomi členmi a inštitút jedným.

Poradným orgánom RVHK je Komisia pre kvalitu UCM.

Viac o poslaní a činnosti RVHK nájdete TU.  

 

Členovia Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM:


 • Predseda: doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D. IM UCM, ŠO ekonómia a manažment
 • Podpredsedníčka: doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., FMK UCM, ŠO mediálne a komunikačné štúdiá

 

Interní členovia:


 • doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD., FF UCM, ŠO filozofia a aplikovaná filozofia
 • PhDr. Dominika Doktorová, PhD., FF UCM, ŠO psychológia
 • PhDr. Marián Kamenčík, PhD., FF UCM, ŠO filológia
 • Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., FF UCM, ŠO historické vedy
 • Mgr. Veronika Michvocíková, PhD., FF UCM, ŠO učiteľstvo a pedagogické vedy
 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., FMK UCM, ŠO mediálne a komunikačné štúdiá
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., FMK UCM, ŠO mediálne a komunikačné štúdiá
 • RNDr. Zuzana Gerši, PhD., FPV UCM, ŠO biológia
 • doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., FPV UCM, ŠO biotechnológie
 • Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., FPV UCM, ŠO chémia
 • PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., FPV UCM, ŠO informatika
 • Mgr. Martin Valica, PhD., FPV UCM, ŠO ekologické a environmentálne vedy
 • doc. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., FSV UCM, ŠO politické vedy
 • PhDr. Michal Imrovič, PhD., FSV UCM, ŠO sociálna práca
 • doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., FSV UCM, ŠO politické vedy
 • doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD., FZV UCM, ŠO zdravotnícke vedy
 • PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH, FZV UCM, ŠO zdravotnícke vedy
 • Ing. Jana Černá, PhD., IM UCM, ŠO ekonómia a manažment

 

Členovia zastupujúci študentov (schválení v AS UCM 5. decembra 2023):


 • Mgr. Bianka Francistyová, FMK UCM, ŠO mediálne a komunikačné štúdiá
 • Bc. Michal Cepko, FSV UCM, ŠO politické vedy

 

Externí členovia:


 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. ŠO zdravotnícke vedy - viceprezidentka poverená zastupovaním Slovenskej komory fyzioterapeutov
 • PhDr. Matúš Meluš, PhD. ŠO politické vedy - štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Ing. Zuzana Bezáková, PhD. ŠO mediálne a komunikačné štúdiá - riaditeľka kreatívneho centra Trnava