background-pattern-full-black

Excelentné vedecké tímy

V roku 2020 boli na UCM založené excelentné tímy, ktoré slúžia na identifikáciu vedecko-výskumného potenciálu, kvality, lepšiu podporu vedy a výskumu a na lepšiu prezentáciu výstupov tvorivej činnosti. Snahou vedenia univerzity a fakúlt je podporiť vytváranie excelentných vedeckých tímov v jednotlivých oblastiach výskumu.

V súčasnosti sú na UCM vytvorené nasledovné tímy:

Filozofická fakulta UCM

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., h- index WoS 2, h-index 4
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. , h- index WoS 5, h-index 5
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD., h- index WoS 6

Okrem uvedených tímov, excelentné výsledky vo vede dosahujú aj ďalší zamestnanci UCM:

Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD.,
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
a iní.

Excelentné výsledky sa týkajú aj emeritných profesorov UCM:

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.