Podpora doktorandov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa snaží rozvinúť aktivity pre podporu rozvoja doktorandiek/doktorandov a  mladých vedeckých pracovníčok/pracovníkov.
Dňa 3. marca 2023 odštartovala sériu celouniverzitných online seminárov pre doktorandky a doktorandov, ale aj iných záujemcov.
Cieľom seminárov je poskytnúť informácie, pomôcť orientovať sa v danej problematike a hlavne byť naozaj užitočné a zaujímavé.
Univerzita si uvedomuje, že podpora doktorandiek/doktorandov je dôležitá pre ich úspech a konkurencieschopnosť.
Každá realizovaná aktivita bude vyhodnocovaná s cieľom neustáleho zlepšovania a uspokojovania potrieb doktorandiek/doktorandov a mladých vedeckých pracovníčok/pracovníkov.

Všetci zúčastnení majú možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s prednáškami prostredníctvom dotazníka. Námety na to, čo by chceli vedieť prípadne čo by sami mohli ponúknuť ostatným v rámci týchto seminárov je možné uviesť → TU.