Podpora doktorandiek a doktorandov na UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozvíja rôzne aktivity na podporu rozvoja študentiek a študentov doktorandského štúdia a  mladých vedeckých pracovníčok/pracovníkov.

Dňa 3. marca 2023 sa pod garanciou prorektorky pre vedy a výskum prof. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. odštartoval cyklus celouniverzitných online prednášok a seminárov s názvom Chcem vedieť viac.
Je určený pre doktorandky a doktorandov, prípadne aj iných záujemcov z odbornej i širokej verejnosti. Cieľom prednášok a seminárov je poskytnúť nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické informácie potrebné k štúdiu, a tiež doplniť zručnosti, ktoré môžu byť pre účastníkov užitočné. Univerzita si uvedomuje, že podpora študentiek a študentov doktorandského štúdia je dôležitá pre ich úspech a konkurencieschopnosť.
Každá realizovaná aktivita bude vyhodnocovaná s cieľom neustáleho zlepšovania a uspokojovania potrieb doktorandiek/doktorandov a mladých vedeckých pracovníčok/pracovníkov. V súvislosti s tým majú účastníčky a účastníci vzdelávacích aktivít možnosť vyjadriť spätnú väzbu, svoju spokojnosť s prednáškami a seminármi, prípadne i námety, čo by považovali za užitočné odprezentovať, prostredníctvom dotazníka. 
Námety čo by chceli vedieť, prípadne čo by sami mohli ponúknuť ostatným v rámci týchto seminárov, je možné uviesť → TU.

Pozvánka na cyklus seminárov a prednášok pre doktorandov pod názvom “Chcem vedieť viac”

Harmonogram seminárov a prednášok na akademický rok 2023/2024.                       

Realizované  aktivity v predošlom období:

„Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále platné princípy na UCM“ (prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., 9/2023)

„Argument – čo robí tvrdenie napadnuteľným?“ (prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., 6/2023)

"Ako postaviť biznis na vede"
 (Bc. Pavol Hlubina, 5/2023)

"Všetko, čo ste chceli vedieť o MS 365, ale hanbili ste sa opýtať" (PhDr. Michal Kubovics, PhD., 5/2023)

"Formálny boj so záverečnou prácou" (Mgr. Ľubica Znamenáková, PhD., 4/2023)

„Mendeley - nástroj pre prácu so zoznamom referencií" (Ing. Rudolf Husovič, PhD., 3/2023)

"Úvod do seminárov pre doktorandov - vedecká integrita a etika"
 (prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., 3/2023)