Events

Vyberte si udalosť
  • Všetky udalosti
  • Vedecká konferencia
  • Prednáška
  • Festival
  • Diskusia
  • Súťaž
  • Akademická slávnosť
  • Webinár
  • Workshop
calendar icon 06. 06. 2024

Česko-slovenská rektorská konferencia

UCM bude po prvýkrát hostiť spoločnú Česko-Slovenskú rektorskú konferenciu. Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po zániku spoločného štátu. Pravidelné stretnutia členov ČKR a SRK podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov oboch národov. Spoločným cieľom ČKR a SRK v súčasnosti je plnohodnotné zastúpenie našich vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a Európskom výskumnom priestore. Témou konferncie bude najmä bezpečnosť na školách. 

Termín: 6.- 7.6.2024

calendar icon 01. 07. 2024

Detská univerzita

Dátum konania: 1. - 4. júla 2024

Detská univerzita je spoločný projekt OZ Lifestarter, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity. Ide o denný detský tábor počas jedného týždňa v lete, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu.

Viac informácií TU.