Schránka námetov, pripomienok a otázok k systému kvality

Schránka námetov pripomienok a otázok > VSTUP

S cieľom neustáleho zlepšovania procesov a fungovania našej univerzity Vám poskytujeme možnosť vyjadrenia sa, príp. zaslanie námetu alebo pripomienky k nastavovaniu a realizácii procesov v oblasti zabezpečovania kvality na našej univerzite. Schránka námetov a pripomienok je určená zamestnankyniam/zamestnancom a študentkám/študentom UCM.
Zlepšovanie  a neustále posúvanie sa vpred je proces nekončiaci, preto ak chcete  aj svojim osobným vkladom prispieť, slobodne vyjadrite svoj názor.

Námety/pripomienky/otázky budú spracované a vyhodnotené na oddelení kvality univerzity pod gesciou prorektora pre kvalitu prof. PhDr. Ladislava Lenovského , PhD.

Vopred ďakujeme za vyplnenie.
V prípade otázok kontaktujte oddelenie kvality – Ing. Jana Štefánková, Ph.D.