Rada pre vnútorné hodnotenie kvality

Členovia Rady pre vnútorné hodnotenie kvality

 • prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.
 • prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
 • prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
 • prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
 • Dr.h.c.  prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
 • prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
 • doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
 • prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Tajomníčka:

(aktual 27.5.2020)