Rada pre vnútorné hodnotenie kvality

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM a Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM sú k dispozícii na intranete UCM.

Členovia Rady pre vnútorné hodnotenie kvality

 • Predsedníčka: prof. PhDr. Jana Levická, PhD., FSV UCM
 • Podpredseda: Mgr. Juraj Janček, PhD., externý člen, koordinátor ochrany detí pred násilím, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Interní členovia:

 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., FMK UCM
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., FMK UCM
 • Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., FPV UCM
 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., FPV UCM
 • prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc., FF UCM
 • prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., FSV UCM
 • doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., FZV UCM
 • prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., FZV UCM
 • doc. Ing. Jana Šujanová, PhD., mim. prof., IM UCM
 • prof. PaedDr. Ján Danek, CSc - poverený člen
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., FF UCM
 • doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD., FF UCM
 • doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., FZV UCM
 • doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., FMK UCM
 • doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., FSV UCM
 • doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., FPV UCM
 • doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., FPV UCM
 • Ing. Jana Černá, PhD., IM UCM
Členovia zastupujúci študentov (schválení v AS UCM 18. mája 2021): 
 • Mgr. Romana Mičová, FPV UCM
 • Mgr. Jana Paveleková, dipl. s. FMK UCM 

 Externí členovia:

 • Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja
 • Mgr. Juraj Janček, PhD., koordinátor ochrany detí pred násilím, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
 • Ing. Martin Ľupták, PhD., predseda predstavenstva, Slovenská pošta, a. s., podpredseda Slovenskej spoločnosti pre kvalitu                                  

Tajomník:

Zápisnica z hlasovania RVHK UCM dňa 30.6.2022
Zápisnica z hlasovania RVHK UCM dňa 29.6.2022
Zápisnica z hlasovania RVHK UCM dňa 28.6.2022 úprava ŠP ESPO PhD AJ
Zápisnica z hlasovania RVHK UCM dňa 28.6.2022 ŠP RJKK PhD.

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave dňa 29.6.2022

Zápisnica z per rollam hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave k návrhu úpravy ŠP Sociálna politika z 24.6.2022

Zápisnica z per rollam hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave k návrhu úpravy ŠP Európske štúdiá a politiky z 24.6.2022

Zápisnica z per rollam hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave k návrhu úpravy ŠP Inžinierstvo životného prostredia z 24.6.2022

Zápisnica z per rollam hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave k návrhu úpravy ŠP Aplikovaná informatika z 24.6.2022

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 22.6.2022

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 20.6.2022

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 16.6.2022

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 13.6.2022

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 6.6.2022

Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 18.5.2022
Zápisnica z hlasovania členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave z 12.5.2022
Zápisnica z rokovania Rady pre vnútorné hodnotenie kvality z 2. mája 2022
Zápisnica z rokovania Rady pre vnútorné hodnotenie kvality z 18. februára 2022
Zápisnica z rokovania Rady pre vnútorné hodnotenie kvality z 8. septembra 2021
Zápisnica z rokovania Rady pre vnútorné hodnotenie kvality z 27. apríla 2021
Zápisnica z rokovania Rady pre vnútorné hodnotenie kvality z 28. mája 2020