Ďalšie aktuality

Zasadnutie Rady vysokých škôl SR na UCM
V dňoch 13. a 14. januára 2022 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl Slovenskej republiky.
čítať viac
Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UCM na obdobie 2022 – 2026
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS“ a „UCM“) na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2021 v zmysle príslušných ustanovení Štatútu UCM a Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na rektora UCM vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UCM.
čítať viac
Výzva na podávanie prihlášok do Zoznamu posudzovateľov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality
Univerzita sv. Cyrila a Metoda zverejňuje výzvu na podávanie prihlášok do Zoznamu posudzovateľov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave. Viac TU.
čítať viac
Novoročný príhovor rektora univerzity
Milé študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia!
Verím, že ste prežili vianočné sviatky plné pokoja a porozumenia spolu so svojimi blízkymi. Vianočné obdobie je pre mnohých obdobím spomalenia, upokojenia, rekapitulácie, niekedy aj sebareflexie, čo všetko sa v uplynulom ro...
čítať viac
FMK sa stala súčasťou medzinárodného projektu
Fakulta masmediálnej komunikácie  sa stala súčasťou medzinárodného projektu na overovanie faktov, skúmať bude vplyv dezinformácií na spoločnosť.
Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť overovanie faktov s využitím umelej inteligencie, ako aj odhaľovať, skúmať a znižovať šíreni...
čítať viac
Vyhlásenie Rady odborového zväzu k financovaniu školstva
Vyhlásenie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy TU.
čítať viac
UCM podporila tvorivú činnosť mladých pracovníkov aj v tomto roku
Dňa 1. 12. 2021 sa online formou prostredníctvom MS Teams uskutočnila každoročná prezentácia a vyhodnotenie projektov podporených Fondom pre podporu výskumu na UCM.
čítať viac
10 rokov Fakulty sociálnych vied UCM
V týchto dňoch oslavuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 rokov svojho úspešného pôsobenia.
čítať viac