Article Header Image

Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi UCM a ZMOS

Dňa 2. mája 2024 podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci za Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) jeho predseda Jozef Božik a za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave rektorka Katarína Slobodová Nováková.
 

„ZMOS je platforma, ktorá pomáha, chráni a spája. Veľmi ma teší, že medzi partnermi, s ktorými spolupracujeme, pribúdajú aj univerzity. ZMOS už spolupracuje s UCM a jej Fakultou sociálnych vied pri príprave a realizácii Olympiády verejnej správy,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik po podpise Memoranda o spolupráci.
 

Spolupráca medzi ZMOS-om a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa prejaví najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov z praxe súvisiacich s činnosťami a pôsobnosťou ZMOS na úseku verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu v oblasti výkonu pôsobnosti najmä na úseku ekonomických a hospodárskych činností, financií, sociálnych vecí, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, manažmentu, informačných technológií, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, inovácií, výskumu, prepájania teórie a praxe.
 

Študenti a doktorandi budú mať možnosť vykonať bezplatnú odbornú stáž v ZMOS-e, prípadne v jeho členských mestách a obciach po vzájomnej dohode. Dohodnutá je aj vzájomná účasť zamestnancov ZMOS-u a vedecko-pedagogických zamestnancov univerzity na odborných podujatiach.

 


O autorovi:

Adam Húšťava
Adam Húšťava