Article Header Image

Univerzity v Trnave pripravujú spoločnú Detskú univerzitu

Hlavným iniciátorom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá Detskú univerzitu po 7 ročníkoch tentokrát organizuje spoločne s Trnavskou univerzitou a občianskym združením Lifestarter. Určená je pre deti vo veku 7 – 15 rokov, ktorým ponúkne zážitkové učenie a zábavné aktivity.

Detská univerzita je spoločný projekt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a OZ Lifestarter. Ide o denný detský tábor, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu.

„Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Našim cieľom je podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas jedného týždňa účastníci Detskej univerzity navštívia štyri fakulty, Fakultu masmediálnej komunikácie a Fakultu sociálnych vied na UCM, Filozofickú a Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite. Okrem zážitkového programu na nich čakajú aj slávnostná imatrikulácia a promócia. 

„Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že deťom priblíži nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorí aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity.

O organizačné zabezpečenie aj animátorov Detskej univerzity sa postará občianske združenie Lifestarter, ktoré stojí za projektom Učiaca sa Trnava, ktorého jedným z cieľov je aj prepájanie vzdelávacích organizácií a popularizácia rôznych vzdelávacích príležitostí  v meste. Partnerom projektu je Mesto Trnava a Nadácia ESET. Viac informácií aj prihlasovanie sa nachádza na tejto stránke.

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji.  


O autorovi:

Jozef Nemček
Jozef Nemček