Časopisy Royal Society of Chemistry

Časopisy Royal Society of Chemistry - prístup pokračuje do 31.12.2018
Albertina icome Bratislava s.r.o. oznamuje, že prístup UCM v Trnave k službe Royal Society of Chemistry pokračuje do 31.12.2018. Zabezpećený je aj prístup k novým časopisom RSC:

Dostupné sú aj prvé kapitoly všetkých e-kníh RSC - http://pubs.rsc.org/en/ebooks. Ďalšie informácie o otvorenom prístupe nájdete na http://www.aib.sk/download/tools/1902-rsc-casopisy-knihy-databazy.pdf.

Aj mimo internetovej siete UCM sú voľne dostupné:

 
Časopisy sú dostupné na hore uvedených web stránkach aj cez discovery službu na http://ucmtt.summon.serialssolutions.com/.