background-pattern-full-black

Dôležité termíny

Tú nájdete všetky podstatné informácie o termínoch, kedy sa s nami môžete stretúť, podať prihlášku,kedy budete mať prijímačky (ak ich má fakulta ako podmienku prijatia), dokedy poslať dôležité dokumenty po prijatí na štúdium a kedy sa k nám zapíšete.  

 

II. KOLO:

20. August 2024

Na niektorých fakultách je otvorené aj druhé kolo prihlasovania sa na niektoré formy štúdia: napríklad externé, alebo aj denné. Všetko potrebné nájdete v tomto dokukemte, alebo na stránkách fakúlt: 

FMK 
FF
FPV 
IM
FZV
FSV

 

I. KOLO:

30. apríl 2024

Všetky súčasti UCM majú jednotne stanovený termín na podávanie prihlášok na všetky formy štúdia.