background-pattern-full-black

Celoživotné vzdelávanie

UCM si kladie za cieľ šírenie vzdelania aj mimo univerzity na lokálnej a regionálnej úrovni (vzdelávať seniorov a seniorky, žiakov a žiačok základných aj stredných škôl) pomocou krátkodobých formátov vzdelávania, krátkých kurzu alebo odbornej prípravy – s cieľom ponúknuť verejnosti flexibilný a cielený spôsob, ako si rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na osobný a profesijný rozvoj.

Aktuálne sa zameriame najmä na: