EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Praktické pokyny a pravidlá evidencie publikačnej a umeleckej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti

Publikácie, ktoré neboli doteraz evidované v CREPČ, sa od 1.2.2022 budú evidovať už len podľa novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. nezávisle na roku vydania publikácie.

Sumarizácia zmien

Pre systém CREPČ

  • Evidencia publikačnej činnosti podľa novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z.je možná od 1.2.2022,
  • Evidencia pre vykazovacie obdobie CREPČ 2022 sa riadi aktuálne platným znením Zákona o VŠ, Metodikou evidencie publikačnej činnosti pre vykazovacie obdobie CREPČ 2022 a Vyhláškou č. 397/2020 Z. z.,
  • Evidencia publikácií a ohlasov z vykazovacích období CREPČ 2007-2021 zostáva nedotknutá, resp. pre všetky už evidované záznamy publikácií a ohlasov platí pôvodná kategorizácia v zmysle pôvodnej Vyhlášky č. 456/2012 Z. z.

Pre systém CREUČ

  • Evidencia umeleckej činnosti podľa novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. bude možná v systéme CREUČ 2 od 1.6.2022,
  • Evidencia umeleckej činnosti a ohlasov z vykazovacích období CREUČ 2008-2021 zostáva nedotknutá, resp. pre všetky evidované záznamy umeleckej činnosti a ohlasov platí pôvodná kategorizácia v zmysle pôvodnej Vyhlášky č. 456/2012 Z. z..

Nové kategórie výstupov:

  • Pri publikačnej činnosti vznikla nová kategorizácia: V1-3, O1-3, P1-2, U1-3,D1, I1-3 a ich delenie je na základe obsahu a celistvosti dokumentu. Viac je uvedené v prílohe č.1 novej Vyhlášky
  • Pri umeleckej činnosti vznikli nové kategorizácie: EM1-3, EN1-3, ZM1-3, ZN1-3, ZR1-3, SM1-3, SN1-3, SR1-3, I a ich delenie je na základe závažnosti, dosahu a rozsahu výstupu. Viac je uvedené v prílohe č.6 novej Vyhlášky

Nové kategórie ohlasov:

  • Pre publikačnú činnosť vznikla nová kategorizácia: 1-3 - podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza. Viac je uvedené v prílohe č. 2 novej Vyhlášky
  • Pre umeleckú činnosť vznikla nová kategorizácia: 1-7 - podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza. Viac je uvedené v prílohe č. 7 novej Vyhlášky

Prevodová tabuľka kategórií (filtrovateľný súbor Excel)