Royal Society of Chemistry - voľný prístup k časopisom

Univerzitná knižnica UCM v Trnave oznamuje, že voľný prístup k novým časopisom Royal Society of Chemistry, ku ktorým má naša univerzita prístup v internetovej sieti UCM, pokračuje do 31. 12. 2017 (alebo ako je uvedené nižšie). Zvýraznené sú zmeny oproti minulému roku.
 
* Molecular Systems Design & Engineering - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/me
* Nanoscale Horizons - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/nh
* Reaction Chemistry & Engineering - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/re
* Materials Chemistry Frontiers - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/qm - do 31. 12. 2018
* Sustainable Energy & Fuels - http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/se - do 31. 12. 2018
Viac o odbornom zameraní nového časopisu na http://www.aib.sk/novinky/1302-rsc-predstavila-novy-casopis-sustainable-energy-fuels
 
Aj mimo internetovej siete vašej organizácie sú voľne dostupné:
* Chemical Science - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/sc - open access časopis RSC
* RSC Advances - http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ra - nový otvorený časopis
* Chemistry Education Research and Practice - http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/rp
* Vo všetkých časopisoch RSC sa môžete stretnúť s open access článkami.
* ChemSpider - http://www.chemspider.com/ - databáza štruktúrovaných vzorcov a ďalšie údaje.
* LearnChemistry - http://www.rsc.org/learn-chemistry - portál s materiálmi pre pedagógov a študentov chémie
 
Archívny prístup je zabezpečený k prvým dvom ročníkom časopisu Environmental Science: Water Research & Technology - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/ew - ktorý bol voľne dostupný do 31. 12. 2016.
 
Novinky
http://www.aib.sk/novinky/1260-175-rokov-royal-society-of-chemistry
http://www.aib.sk/novinky/1255-impact-factory-casopisov-royal-society-of-chemistry