background-pattern-full-black

Projekty na UCM v Trnave

UCM v Trnave ako popredná inštitúcia v oblasti vzdelávania a výskumu sa snaží hľadať inovatívne riešenia reálnych problémov a podporovať kultúru tvorivosti a spolupráce v rámci rôznych výskumných aj rozvojových projektov. Tieto pokrývajú širokú škálu vedných odborov vrátane technických, zdravotníckych, spoločenských a humanitných vied. Naše projekty majú významný vplyv na spoločnosť aj globálne výzvy, od vývoja udržateľných zdrojov energie až po pokrok v oblasti zdravotníckych vied či riešení spoločenských problémov.  

O zaujímavostiach a pokrokoch v oblasti vedy a výskumu na UCM s a môžete viac dočítať → TU.

UCM eviduje svoje projekty elektronicky v rámci portálu vedy a výskumu