Aktuality

Prihlás sa - 2. kolo prijímania prihlášok
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied a Fakulta sociálnych vied prijímajú prihlášky aj v 2. kole.
čítať viac
UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+
Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitá...
čítať viac
Prax na FPV pre žiakov
V dňoch 10.6-14.6.2019 bola realizovaná na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odborná laboratórna prax z mikrobiológie pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci získali vedomosti a absolvovali aj praktické ukážky  t...
čítať viac
Prezident Kiska vymenoval nových profesorov
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval  37 nových vysokoškolských profesorov. V utorok 11. júna 2019 im odovzdal menovacie dekréty v Prezidentskom paláci.
čítať viac
Štipendijný program MIRAI
Veľvyslanectvo Japonska v SR vyhlasuje výberové konanie na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázij...
čítať viac
Športový deň UCM 2019
Dňa 13. júna 2019 sa konal Športový deň zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V areáli Eventlandu v Lehniciach sa stretli kolegovia, aby sa spoznali aj v iných, než pracovných situáciách, spoločne si zašportovali a utužili tak vzájomné vzťahy.
čítať viac
Vyjadrenie stanoviska UCM k zmene vysokoškolského zákona
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a akademická obec univerzity vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam, ktoré boli včlenené do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo d...
čítať viac
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdiav akademickom roku 2018/2019 nájdete TU.
čítať viac
Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2019/2020
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Štu...
čítať viac
Prof. Levická z FSV v Trnavskom rádiu
Dňa 6.6.2019 v Rannej šou Trnavského rádia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. z Fakulty sociálnych vied v Trnave informovala o aktivitách univerzity v oblasti spolupráce na akciách a podujatiach v sociálnej oblasti - konkrétne o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a inými subjek...
čítať viac
Športový deň zamestnancov UCM
Dňa 13.6.2019 sa pod záštitou rektora  prof. Ing. Romana Boču, DrSc. uskutoční ŠPORTOVÝ DEŇ UCM v Trnave, na ktorom môžu pedagógovia, výskumníci i administratívni zamestnanci zrelaxovať, zašportovať si a nadviazať nové priateľstvá.
čítať viac
FPV v relácii VaT RTVS
Naši kolegovia z Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v magazíne o vede a technológiách s Gregorom Marešom v relácii RTVS VaT (1.6.2019) predstavili Pozitrónový emisný tomograf a možnosti jeho využitia vo vede i v praktickom živote.

Reportáž (...
čítať viac