Aktuality

MŠVVaŠ SR hľadá mládežníckych delegátov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dáva možnosť mladým ľuďom prihlásiť sa za člena Národnej pracovnej skupiny pozostávajúcej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia in...
čítať viac
FMK má schválený projekt Horizon 2020
Fakulta masmediálnej komunikácie  UCM v Trnave ako člen medzinárodného európskeho konzorcia, ktoré zahŕňa 17 inštitúcií a 15 európskych krajín (Estónsko, Lotyšsko, Švédsko, Poľsko, Nemecko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansk...
čítať viac
Prírastky do Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave systematicky buduje Univerzitný vedecký a kreatívny park (UVKP), ktorý združuje technické vybavenie pre vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a kreatívnu činnosť. Aj v ostatnom období registrujeme prírastky do UVKP v podobe laboratórnych prístro...
čítať viac
Začala sa 2. etapa rekonštrukcie internátu na J. Herdu 2
V aktuálne realizovanej adaptácii piateho poschodia študentského domova budú prebiehať tieto práce a činnosti:
čítať viac
Informácia pre študentov FMK - slávnostné odovzdanie diplomov (promócie)
Vážený absolvent, vážená absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM,
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú zameraním určené na podporu výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu.
čítať viac
Rozhovor s Dr. C. Rajnákom (CVTI SR)
Rozhovor s RNDr. Cyrilom Rajnákom, PhD., PhD. publikovaný na vedecko popularizačnom portáli Veda na dosah, CVTI SR: https://vedanadosah.cvtisr.sk/cyril-rajnak-skumame-moznosti-ukladania-dat-do-koordinacnych-zlucenin
čítať viac
Vedec roka 2019 - RNDr. Rajnák Cyril, PhD., PhD.
Mimoriadny vedecký úspech absolventa UCM.
čítať viac
FSV podpísala Memorandum o spolupráci s organizáciou IUVENTA
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. podpísal dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci Fakulty sociálnych vied UCM so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.
čítať viac
APVV projekt riešený UCM vyhodnotený ako vynikajúci
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila brožúru o ukončených projektoch APVV s vynikajúcou úrovňou v r. 2018: https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html
čítať viac
O absolventov UCM je záujem
Portál profesia.sk pravidelne pripravuje rebríček slovenských univerzít a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov.
čítať viac
Slávnostné promócie absolventov IFBLR a FMK UCM v Trnave
V dňoch 30.6.2020 a 10.7. 2020 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020.
čítať viac