Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM 19. 11. 2019
Dňa 19.11.2019 zasadala Vedecká rada UCM v Trnave. Okrem jednotlivých bodov rokovania rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal dekréty o udelení titulu docent a docentka, ktorým bol návrh na udelenie titulu, po úspešnom habilitačnom konaní, schválený vo vedeckých r...
čítať viac
Memorandum o spolupráci medzi UCM a TA3
Dňa 15.11.2019 bolo na pôde Televízie TA3 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Televíziou TA3.
čítať viac
Nový NMR prístroj na FPV UCM
V októbri bola zrealizovaná takmer dvojročná snaha pre rozšírenie prístrojového vybavenia Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FPV), pracovisku Špačince, o stolový NMR prístroj.
čítať viac
Dekan medzinárodnej žurnalistiky MGIMO na pôde FF UCM
V rámci série zaujímavých prednášok, prostredníctvom ktorých Katedra rusistiky FF UCM v Trnave aj v tomto akademickom roku podporila celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky, 5.11.2019 odznela prednáška zahraničného hosťa z tzv. ruského Harvardu – dekana medzinárodnej žu...
čítať viac
Memorandum o spolupráci slovenských univerzít
Na Technickej univerzite vo Zvolene bolo 22. októbra 2019 podpísané Memorandum o spolupráci slovenských univerzít pri vytvorení Konzorcia slovenských univerzít, okolo geografického srdca strednej Európy.
čítať viac
Filmový festival EKOTOPFILM
Príďte si pozrieť filmy, ktoré Vám zmenia pohľad na svet.
čítať viac
Charitatívna zbierka UCM Chce Pomôcť úspešná
Dňa 13. novembra 2019 (streda) sa pod garanciou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. konala CHARITATÍVNA ZBIERKA UCM Chce Pomôcť.
čítať viac
Oslávme 30. výročie Nežnej revolúcie
Pripomeňme si spolu, že sloboda nie je samozrejmosť. Oslávme 30. výročie Nežnej revolúcie.
čítať viac
UCM na JobSpoTT 2019
JobSpoTT je každoročne najväčším veľtrhom práce v regióne Trnava, ktorý ponúka verejnosti a predovšetkým mladým ľuďom, informácie o zamestnávateľoch, ich kultúre, či nových technológiách, ktoré využívajú.
čítať viac
Charitatívna zbierka UCM CHCE POMÔCŤ - 13.11.2019
UCM v Trnave organizuje dňa 13. novembra 2019 (streda) od 9.00 – 13.00 hod. pod garanciou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. CHARITATÍVNU ZBIERKU.
čítať viac
Prorektor Sýkora na prestížnej medzinárodnej konferencii
V dňoch 4.11. - 6.11.2019 sa v Bratislave uskutočnil v rámci siete GlobalTA štvrtý ročník medzinárodnej konferencie 4th European Technology Assessment Conference s nosnou témou: "Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations".
čítať viac
Týždeň vedy a techniky na UCM
Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

PODUJATIA UCM V RÁMCI TÝŽ...
čítať viac