Aktuality

UCM stúpa hore v rebríčku univerzít UniRank 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola v minulom roku Unirank 2019 na 17.tom mieste a tento rok sa posunula na 12. priečku univerzít v SR.
čítať viac
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave Vás pozýva v dňoch 2. 3. - 6. 3. 2020 do univerzitnej knižnice. V tomto týždni bude vo všetkých slovenských knižniciach prebiehať 21. ročník Týždňa slovenských knižníc s tradičným mottom: "Knižnice pre všetkých".
čítať viac
UCM členom EUA
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  minulý rok podala prihlášku do EUA - European University Association a prihláška bola na zasadnutí   Valného zhromaždenia EUA v januári 2020 schválená.
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
Písomná vedomostná súťaž - Rok slovenského divadla
Univerzitná knižnica UCM v Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž Rok slovenského divadla pri príležitosti jedného z najvýznamnejších výročí v dejinách našej národnej kultúry – 100. výročia založenia Slovenského národného divadla. Súťaž bude prebiehať od 1. 1. 2020 do 24. 4...
čítať viac
Ponuka pre zahraničných študentov
Dávame vám do pozornosti možnosť účasti na víkendovom "Winter Sport Camp", ktorý organizuje spoločnosť ADEL Slovensko a ktorý je zadarmo (spoločnosť zabezpečuje ubytovanie, stravu, športové vybavenie...).

Viac informácii nájdete tu: https://www.adelslovakia.org/en/event...
čítať viac
Deň otvorených dverí UCM 2020 za nami
Študenti a zamestnanci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 12. februára 2020 stretli v budove UCM na Bučianskej ulici so záujemcami o štúdium s cieľom vysvetliť a ukázať, ako vyzerá štúdium a život študentov na našej univerzite.
čítať viac
Roadshow Kam na vysokú 2020
V dňoch 4. a 5. februára 2020 sa zástupcovia Univerzity sv. Cyrila a Metoda zúčastnili výstavy Kam na vysokú 2020. Ide o putovnú výstavu, ktorá sa koná vždy v inom meste a my sme tento rok navštívili Banskú Bystricu a Košice. Organizačne bolo podujatie zastrešené rektorátnym oddelením p...
čítať viac
Slovenčinári v Trnavskom rádiu
Dňa 6.2.2020 navštívili rannú šou Trnavského rádia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. a PhDr. Marián Kamenčík, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM.
čítať viac
Nová študovňa pre našich študentov
Na podnet p. rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. prebehla rekonštrukcia študovne v ubytovacom zariadení na Zavarskej ulici.
čítať viac
UCM je členom UNAI – United Nations Academic Impact
UNAI je iniciatíva, ktorá zosúlaďuje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s OSN pri podpore a prispievaní k realizácii cieľov a mandátov Organizácie Spojených národov vrátane podpory a ochrany ľudských práv, prístupu k vzdelaniu, trvalej udržateľnosti a riešenie konfliktov...
čítať viac
SRK, RVŠ, ŠRVŠ sa dohodli na tézach pre skvalitnenie vysokého školstva
Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl - Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa mesiac pred parlamentnými voľbami dohodli na základných tézach pre skvalitnenie vysokoškolskej politiky na Slovensku.
čítať viac