Aktuality

Slávnostné promócie absolventov IFBLR a FMK UCM v Trnave
V dňoch 30.6.2020 a 10.7. 2020 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020.
čítať viac
Nový profesor na Filozofickej fakulte UCM
P. prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 14.7.2020 v historických priestoroch Slovenskej národnej rady na Župnom námest nové profesorky a profesorov.
čítať viac
Prírastky do Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave systematicky buduje Univerzitný vedecký a kreatívny park (UVKP), ktorý združuje technické vybavenie pre vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a kreatívnu činnosť. Aj v ostatnom období registrujeme prírastky do UVKP v podobe laboratórnych prístro...
čítať viac
Vybudovanie registratúrneho strediska univerzity
Registratúrne stredisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dostalo nové priestory, ktoré vyhovujú požiadavkám určeným na tento účel využitia a zároveň spĺňajú podmienky ochrany podľa vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. 1. Jedná sa o časť III. NP v budove univerzity na Bučianskej. 
čítať viac
Začala sa 2. etapa rekonštrukcie internátu na J. Herdu 2
V aktuálne realizovanej adaptácii piateho poschodia študentského domova budú prebiehať tieto práce a činnosti:
čítať viac
Opatrenie rektora č. 15/2020 na zamedzenie plagiátorstva na UCM
Dňa 30. júna 2020 rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vydal Opatrenie na zamedzenie plagiátorstva na UCM.
čítať viac
Zapisy do ďalšieho roku štúdia
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom akademického informačného systému ( „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Študijného pori...
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docentka Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.
Na zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UCM v Trnave dňa 6.7.2020 odovzdal rektor univerzity dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.
čítať viac
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdiav akademickom roku 2019/2020 nájdete TU.
čítať viac
FSV v Rannej šou Trnavského rádia
Vo štvrtok 2. júla 2020 boli v Rannej šou Trnavského rádia spolu s Viky a Peťom naši kolegovia z Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Richard Brix, PhD. a PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.
čítať viac
Pripomíname si sviatok svätých Cyrila a Metoda
5. júla bol v Slovenskej republike štátny sviatok na počesť kresťanských vierozvestcov, svätého Cyrila a Metoda.
čítať viac