Aktuality

Usmernenia k situácii so šírením Covid19 (aktual 18.9.2020)
Na tomto mieste budú zverejňované informácie k aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením Covid19 na UCM v Trnave i ďalšie informácie z ústredných grémií.
čítať viac
Moderný internát pre študentov UCM
Druhá etapa modernizácie Študentského domova UCM na Námestí J. Herdu sa v týchto dňoch ukončila.
čítať viac
Príhovor rektora UCM k začiatku nového akademického roka
Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,
čítať viac
Ocenenie zamestnancov UCM
Dňa 16.09.2020 sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roku 2020/21 uskutočnilo tradičné oceňovanie zamestnancov univerzity za dosiahnuté výsledky v uplynulom období.
čítať viac
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
čítať viac
Čestné vyhlásenie študenta COVID-19
V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čest...
čítať viac
Projekt APVV schválený
Projekt APVV PP COVID 20 - 0010
Rada  Programu Agentúra na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov schválila projekt podaný tímom riešiteľov z UCM v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020  na projekt  PP-COVID-20-0010 a rozhodla  o poskytnutí fina...
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – Národný štipendijný program
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
čítať viac
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu upravuje plán krízového riadenia UCM v Trnave v súvislosti so vzniknutými epidémiami/pandémiami vyhlásenými príslušnými štátnymi orgánmi. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov univ...
čítať viac
Ukončenie budovania nového Registratúrneho strediska UCM
V januári 2020 začali stavebné práce na registratúrnom stredisku UCM  a dňa 6. júla 2020 bola stavebná časť ukončená.  Toto moderné registratúrne stredisko je situované na III. NP v budove UCM na Bučianskej ul. v Trnave.  Celková cena  uskutočnených stavebných prác je takmer 216 tis...
čítať viac
Bench-top EPR-5000 spektrometer súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku
Čo v sebe skrýva nenápadná krabička vážiaca 40 kg? Je to moderný stolový spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) naplnený modernými technológiami.
čítať viac
Rozhodnutie rektora UCM o otvorení akademického roka 2020/2021
Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 (v pondelok).
čítať viac