Aktuality

Vzniklo nové Konzorcium slovenských univerzít U10+
Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+,  s potenciálom rozšírenia o ďalších členov. 
čítať viac
Usmernenia k situácii so šírením Covid19 (aktual 13.10.2020)
Na tomto mieste budú zverejňované informácie k aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením Covid19 na UCM v Trnave i ďalšie informácie z ústredných grémií.
čítať viac
SRK zásadne nesúhlasí s oklieštením akademickej samosprávy
Dňa 6. októbra 2020 zasadala Slovenská rektorská konferencia (SRK) v Banskej Bystrici. Na pôde Univerzity Mateja Bela sa stretlo 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít, vrátane všetkých rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. Jednomyseľne schválili vyhlásenie, k...
čítať viac
Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých...
čítať viac
Výzva - INTERREG
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 15.10.2020 výzvu na predkladanie...
čítať viac
Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR na UCM v Trnave
Dňa 12.10.2020 privítal rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda štátneho tajomníka MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. Súčasťou prijatia bola i delegácia kolegov zo sesterskej Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú viedol pán rektor...
čítať viac
Zmena organizácie výučby na UCM od 12.10.2020
Epidemiologická situácia na UCM v Trnave nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19.
čítať viac
Informácia pre študentov ubytovaných na ŠD UCM (aktual 9.10.2020)
Epidemiologická situácia na UCM v Trnave nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19.
Z preventívnych dôvodov a na odporučenie Stáleho krízového štábu UCM odo dňa 12.10.2020 je zmenená organizácia výučby na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a prechod k dištančne...
čítať viac
Kick-off meeting k Horizon Europe na 2021-2027 - pozvánka
Cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.
čítať viac
Výzva Digital Life Sciences
Účelom tejto otvorenej výzvy je podporiť rozvoj širokej škály projektov, ktoré prispejú k dlhodobým cieľom rozvoja otvoreného digitálneho priestoru pre údaje a nástroje v biologických vedách, podpory interdisciplinárnej spolupráce a pokroku v oblasti rozsiahleho výskumu. Vše...
čítať viac
Otvorenie výzvy v rámci H2020 (ekológia, životné prostredie)
Štruktúra výzvy „GreenDeal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve (tri) horizontálne oblasti (posilňovanie vedomostí, posilňovanie právomocí občanov a medzinárodná spolupráca), ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblast...
čítať viac
Nobelovu cenu za chémiu dostali biochemici
Význam biochémie dokazuje aj najnovšie ocenenie biochemičiek významným ocenením - Nobelovou cenou. Nobelovu cenu za chémiu za rok 2020 získali americká biochemička Jennifer Doudnová a francúzska biochemička Emmanuella Charpentierová, a to za vývoj metódy genetického inžinier...
čítať viac