Aktuality

Vyhlásenie Rady odborového zväzu k financovaniu školstva
Vyhlásenie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy TU.
čítať viac
Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UCM na obdobie 2022 – 2026
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS“ a „UCM“) na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2021 v zmysle príslušných ustanovení Štatútu UCM a Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na rektora UCM vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UCM.
čítať viac
UCM podporila tvorivú činnosť mladých pracovníkov aj v tomto roku
Dňa 1. 12. 2021 sa online formou prostredníctvom MS Teams uskutočnila každoročná prezentácia a vyhodnotenie projektov podporených Fondom pre podporu výskumu na UCM.
čítať viac
Prerušenie dodávky elektrickej energie - oznam
Distribúcia elektriny bude prerušená dňa 10.12.2021 (piatok) od 8.00 do 15.00 hod. v budovách UCM na Nám. J. Herdu č. 2 a Hajdóczyho ul.
čítať viac
10 rokov Fakulty sociálnych vied UCM
V týchto dňoch oslavuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 rokov svojho úspešného pôsobenia.
čítať viac
Schválenie nových študijných programov
UCM v Trnave využila v marci 2021 možnosť  podať na schválenie 5 nových študijných programov na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.
čítať viac
Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 27. novembra 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Kšiňan, dlhoročný pracovník rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Zmena vydávania diplomov
Diplomy sa vydávajú po telefonickej alebo e-mailovej dohode každý utorok v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. na prízemí v miestnosti S0.6 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2 v  Trnave.
čítať viac
Zasadnutie Vedeckej rady UCM a odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent
Dňa 23. novembra 2021 rokovala Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy
FMK UCM v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kr...
čítať viac
Nová vizuálna identita UCM v Trnave
Predstavujeme novú vizuálnu identitu univerzity, tvorcovia sa inšpirovali hlaholikou.
čítať viac