Aktuality

Do funkcie nastúpila rektorka prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s účinnosťou od 22.mája 2022, vymenovaná: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
čítať viac
Harmonogram promócií
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022.
čítať viac
Menovanie povereného dekana FZV UCM
Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
čítať viac
Konferencia Ochrana ovzdušia 2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022.
čítať viac
Oznam Organizačného oddelenia UCM
Dňa 4.7.2022 bude organizačné oddelenie UCM zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
čítať viac
UCM je členom Oracle Academy
UCM získala prístup k vzdelávacej platforme od Oracle. Pedagógovia UCM si môžu vytvoriť bezplatné konto Oracle Academy a rozvíjať vedomosti v IT sektore.
čítať viac
Nové číslo univerzitného časopisu ATTELIÉR
Prečítajte si najnovšie číslo univerzitného časopisu ATTELIÉR.
čítať viac
Zasadnutie AS UCM
Dňa 28. 6. 2022 o 13.00 hod.  sa uskutoční v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave zasadnutie AS UCM.
čítať viac
Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka na pôde UCM
Dňa 08. júna 2022 sa v Aule Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo podujatie Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny.
čítať viac
Slávnostné promócie absolventov – harmonogram
Vážené absolventky a absolventi,
srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia.
čítať viac
Účasť na Erasmus+ nepedagogickej mobilite - výzva
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobilite v akademickom roku 2022/2023.
čítať viac
Terénny výskum našich etnológov v Argentíne
V dňoch 28. apríla – 14. mája 2022 naši kolegovia prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., spolu s Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci riešenia projektu APVV 20-0263 Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revita...
čítať viac