pattern

Doktorandi

Doktorandi sú študentmi tretieho stupňa štúdia v študijných programoch na UCM. Môžu požiadať o vydanie nového preukazu študenta UCM:

  1. - denní študenti o preukaz denného študenta - kartu ISIC,
  2. - externí študenti o preukaz externého študenta.


Doktorandi, keďže úspešne ukončili druhý stupeň štúdia, nemajú nárok na zľavy v doprave. Komerčné zľavy prislúchajúce k ISICu  platia.

Doktorandi vyšších ročníkov dennej a externej formy štúdia si predĺžia platnosť svojho preukazu študenta UCM prolongačnou známkou.