background-pattern-full-black

Erasmus stáž cez Workspace Europe

Študenti všetkých ročníkov a končiacich ročníkov UCM majú možnosť zúčastniť sa študentskej alebo absolventskej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Pri absolventskej stáž musíte stáž absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte počas štúdia. Vycestovať môžete po štátniciach a stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Prihlasujete sa registráciou na portáli wse.solidintern.com.

Pre bližšie informácie kontaktujte priamo referenta na vašej fakulte.

Prihlasovanie na študentské stáže je otvorené po celý rok a prihlasovanie na absolventské stáže je otvorené do 31.5.2023.

Prihlásiť sa môžu študenti všetkých ročníkov, ako aj študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii.

Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Maximálna dĺžka stáže s grantom sú 3 mesiace.

Výška mesačného grantu sa pohybuje okolo 670 – 720 € / mesiac (v závislosti od krajiny).

Pracovná doba a teda počet odpracovaných hodín musí byť 35 – 40 h týždenne.

Stáže môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + projektové krajiny ako Severné Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko.

Absolventské a študentské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UCM v spolupráci s konzorciom WorkSpace Europe.

Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na http://www.workspaceeurope.sk v brožúrke WorkSpace Europe alebo na sociálnych sieťach ako FB – WorkSpace Europe a IG - @workspaceeurope.

Brožúra

​​​​​​​