Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

Mgr. Jozef Viskupič

  • Úspešne absolvoval aj Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, odbor masmediálna komunikácia a ukončil aj štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Po voľbách v roku 2010 sa stal poslancom Národnej rady SR za stranu SaS a v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 bol zvolený za poslanca NR SR za stranu OĽaNO.
  • V Národnej rade SR  bol členom osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ, overovateľom výboru NR SR pre európske záležitosti a podpredsedom výboru NR SR pre kultúru a médiá.
  • K 5. januáru 2018 sa vzdal poslaneckého mandátu kvôli zvoleniu za predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
  • Od decembra  2018 pôsobí na poste župana Trnavského samosprávneho kraja.

Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Absolvoval magisterské (2007) a doktorandské štúdium (2011) v študijnom programe masmediálna komunikácia na FMK UCM v Trnave, kde v roku 2015 aj úspešne habilitoval. Je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov, publikuje v indexovaných časopisoch a vystupuje na vedeckých konferenciách. Na jeho práce je evidovaných viac ako 200 domácich a zahraničných ohlasov. Laureát Prémie Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied (2016).

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. mim. prof.

Ľudmila Čábyová pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda od jej založenia v roku 1997.  Najprv ako študentka, v súčasnosti ako prodekanka fakulty. Patrí medzi prvých absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie.  Ako prvá absolventka fakulty získala titul docent v roku 2012. Svoju pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na oblasť marketingu a marketingovej komunikácie. Je autorkou a spoluautorkou 4 monografií, 4 vysokoškolských učebníc, editorkou viac ako 20 zborníkov z medzinárodných konferencií. Na svoju publikačnú činnosť eviduje viac ako 320 citácií.