pattern

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

Mgr. Jozef Viskupič

  • Úspešne absolvoval aj Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, odbor masmediálna komunikácia a ukončil aj štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Po voľbách v roku 2010 sa stal poslancom Národnej rady SR za stranu SaS a v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 bol zvolený za poslanca NR SR za stranu OĽaNO.
  • V Národnej rade SR  bol členom osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ, overovateľom výboru NR SR pre európske záležitosti a podpredsedom výboru NR SR pre kultúru a médiá.
  • K 5. januáru 2018 sa vzdal poslaneckého mandátu kvôli zvoleniu za predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
  • Od decembra  2018 pôsobí na poste župana Trnavského samosprávneho kraja.

Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.

Magisterské a doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde v roku 2015 ukončil habilitačné konanie v odbore masmediálne štúdiá. Vo výskume sa zaoberá aktuálnymi otázkami novinárstva v digitálnej dobe, onlinovou žurnalistikou a históriou televízie. Je autorom publikácií venovaných žurnalistike v ére internetu, histórii a vývoju televízie v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii, 3 monografií, 4 učebníc a skrípt a početných štúdií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a domácich a zahraničných konferenčných príspevkov. Na jeho práce je evidovaných viac ako 400 domácich a zahraničných ohlasov (h-index 4). Absolvoval zahraničné pobyty na univerzitách v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku. V súčasnosti je vedúcim Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave, od roku 2018 predsedom akademického senátu fakulty a od roku 2021 predsedom Akademického senátu UCM v Trnave. 

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. mim. prof.

Ľudmila Čábyová pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda od jej založenia v roku 1997.  Najprv ako študentka, v súčasnosti ako prodekanka fakulty. Patrí medzi prvých absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie.  Ako prvá absolventka fakulty získala titul docent v roku 2012. Svoju pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na oblasť marketingu a marketingovej komunikácie. Je autorkou a spoluautorkou 4 monografií, 4 vysokoškolských učebníc, editorkou viac ako 20 zborníkov z medzinárodných konferencií. Na svoju publikačnú činnosť eviduje viac ako 320 citácií.

Ďalší významní absolventi - fakultná stránka FMK