background-pattern-full-black

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD. (*1986) pôsobí ako odborný asistent na Katedre politických vied a ako PR & Brand manažérka Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Zameriava sa na marketing, manažment a komunikáciu vo verejnej správe. Pôsobila roky ako marketingová manažérka, čo prinieslo do jej práce iný rozmer prepájanie teórie a praxe.

„Marketing ľudských zdrojov možno chápať i ako určitú filozofiu budovania značky zamestnávateľa, ktorá pomáha efektívne a dlhodobo vytvárať pozitívny imidž organizácie ...“

V dnešnom konkurenčnom pracovnom prostredí je pre každú organizáciu prioritou zabezpečiť si najlepších zamestnancov. Ak firma či inštitúcia chce prilákať a udržať tých najkvalifikovanejších jednotlivcov, je nevyhnutné vytvoriť si imidž dobrého zamestnávateľa a budovať značku, ktorá má vysokú hodnotu na pracovnom trhu. V tejto snahe sa stáva Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD., jedným z významných expertov, ktorý sa zameriava na marketing, manažment a komunikáciu vo verejnej správe a úspešne prepája teóriu s praxou vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam ako marketingová manažérka.

V novej učebnici s názvom „Marketing ľudských zdrojov ako súčasť budovania značky zamestnávateľa“ sa Bednáriková zameriava na dôležitosť budovania dobrého imidžu zamestnávateľa a jeho vplyv na príťažlivosť pre najlepších zamestnancov. Zdôrazňuje, že v súčasnom marketingu ľudských zdrojov je zamestnanec vnímaný ako "klient" a podnik využíva marketingové nástroje na získanie a udržanie najkvalitnejších pracovníkov. Prvým krokom je analýza interného a externého prostredia, zmapovanie existujúcich a dostupných ľudských zdrojov na trhu práce, definovanie personálneho cieľa a stratégie. V závislosti od situácie na trhu firma vyberá vhodné nástroje a komunikačné kanály, ktoré budú oslovovať súčasných aj budúcich zamestnancov.

Podľa Bednárikovej je dôležitým aspektom tiež budovanie pozitívneho imidžu zamestnávateľa. Ak je firma vnímaná ako výnimočný zamestnávateľ, ktorý sa stará o svojich zamestnancov a udržuje dobré vzťahy aj s tými, ktorí ju opustili, a zároveň smeruje k naplneniu očakávaní budúcich zamestnancov, získava výhodu na trhu práce. Tak ako zákazníci rozhodujú o úspechu výrobku, bývalí, súčasní a budúci zamestnanci rozhodujú o tom, či ste dobrým zamestnávateľom. Mnohí spokojní zákazníci sa delia o svoje skúsenosti s výrobkami a službami, odporúčajú ich priateľom a známym, vytvárajú fanklub a šíria svoje nadšenie. Mnohí spokojní zamestnanci môžu urobiť to isté. Šíria dobrú povesť zamestnávateľa a dopyt po práci vo vašej spoločnosti prichádza skôr, ako sa uvoľnia pracovné miesta. „Urobte preto všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zabezpečili spokojnosť zamestnancov!“, radí Bednáriková.

V prípade hľadania ideálneho zamestnanca je potrebné porozumieť jeho motivácii, potrebám, očakávaniam a pracovným návykom. Bednáriková ponúka jednoduchý recept: predstavte si seba ako potenciálneho zamestnanca, ktorý na trhu práce ponúka svoju hodnotu, skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Následne sa zamyslite, čo by ste mali ako zamestnávateľ urobiť, aby ste prilákali najvhodnejšieho kandidáta? Pomocou marketingových nástrojov potom oslovte a zaujmite práve toho, koho potrebujete.

Učebnica s názvom „Marketing ľudských zdrojov ako súčasť budovania značky zamestnávateľa“. Je určená nielen pre študentov, ale i pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o novodobé trendy v oblasti interného a externého marketingu ľudských zdrojov a o možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti spoločností prostredníctvom personálneho marketingu.

„Autorka pojímá téma lidských zdrojů inovačním spůsobem. Je nepopíratelné, že vlastní zaměstnanci firmy představují značný potenciál pro budování značky zaměstnavatelů a lze konstatovat, že tento potenciál z marketingového hlediska stále není dostatečne využit. Z uvedeného důvodu lze pokládat zpracovanou problematiku za aktuální a nadčasovou.“ (doc. Ing. Marie Hesková, CSc.).