background-pattern-full-black

Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Ing. Tomáš Fašiang, PhD. (*1985) pôsobí ako odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci svojho vedeckého zamerania sa zaoberá trendmi spotrebiteľského správania v oblasti realizácie nákupov, a interakciami komunikačnej stratégie maloobchodu pri rozhodovaní a preferenciách spotrebiteľov. 

„Spotrebiteľ sa vplyvom doby výrazne mení. Súčasná ekonomická situácia a digitálna éra významne menia spotrebiteľské správanie...“

V dôsledku neustálych trhových zmien je nevyhnutné vytvárať nové prístupy pri komunikácii so zákazníkmi, aby sme zvýšili ich lojalitu a tým aj maximalizovali zisk. Zároveň je potrebné zabezpečiť nevyhnutnú kvalitu realizovaných výstupov. Preto skúmanie a pochopenie spotrebiteľského správania nielen pomáha porozumieť potrebám zákazníkov, ale aj mapuje potenciál a trendy pre lepšie pochopenie jednotlivých trhov a vývoj marketingových stratégií. 

V pozoruhodnej publikácii  „Maloobchodná marketingová komunikácia a spotrebiteľské správanie vybraných generácií“ (v angl. Retail Marketing Communication and the Consumer Behaviour of Selected Generations), Dr. Fašiang s prof. Ing. Alenou Kusou, PhD. a doc. PhDr. Danielou Kollárovou, PhD. popísali modelovanie predpovede spotrebiteľských tendencií pri nákupoch v maloobchodnom sektore v závislosti od marketingovej komunikácie.

Tento výskum pomáha podnikom nielen prispôsobiť ich marketingové stratégie konkrétnym segmentom zákazníkov, ale tiež identifikovať nové trendy v správaní spotrebiteľov, ktoré môžu byť podkladom pre budúci vývoj produktov a marketingové kampane. Práca Dr. Fašianga je dôkazom rozhodujúcej úlohy, ktorú výskum zohráva pri podpore inovácií a rastu v maloobchode.