Journal of Visualized Experiments - voľne dostupné video články a protokoly

Voľne dostupné video články a protokoly z Journal of Visualized Experiments sú dostupné na: http://www.jove.com/search?list=sponsored. Journal of Visualized Experiments /JoVE/ je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology. Viac na http://www.aib.sk/produkty/partneri/84-journal-of-visualized-experiments-my-jove-corporation/.

Samostatne je kolekcia Science Education s video návodmi určenými na výučbu laboratórnych základov v prírodovedných a behaviorálnych vedách. Viac na http://www.aib.sk/produkty/2474-jove-science-education-database/

Ostatné video články sú dostupné po úroveň abstraktov. Dá sa v nich voľne vyhľadávať na http://www.jove.com/search. V ČR a SR ho využíva napr. Masarykova univerzita a Centrum vedecko-technických informácií SR. s Používateľskú príručku k JoVE v češtine nájdete na http://www.aib.sk/download/tools/1635-jove-user-guide-cz-sk.pdf. Ďalšie návody a materiály sú dostupné na http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=1194.