Legislatíva CIZ

Evidencia publikačnej činnosti - Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019

Metodické pokyny Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) pre vykazovacie obdobie 2019 sú zverejnené na http://cms.crepc.sk/. Publikačná činnosť je jedným z hodnotiacich kritérií procesu akreditácie, preto musia byť údaje o nej presné, spoľahlivé a spracované na základe jednotnej metodiky. Zároveň je nevyhnutné odovzdávať podklady k publikačnej činnosti  do Univerzitnej knižnice UCM za daný rok priebežne.

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ. Súčasťou metodických pokynov sú prílohy 1, 2 a 3.

Pokyny pre vykazovacie obdobie 2019 nájdete tu.