background-pattern-full-black

Po mobilite

Po ukončení mobility študent predkladá na OVV:

  • LA – časť After the Mobility s uvedením presnej dĺžky mobility

Ďalej študent vyplní Online správu z mobility v systéme EU Survey.
Výstupný test v systéme OLS po skončení mobility je v súčasnosti dobrovoľný.
Po splnení uvedených náležitostí bude študentovi vyplatená zostávajúca časť grantu, v prípade kratšej mobility sa vyžiada časť grantu, ktorá nezodpovedá skutočnej dĺžke pobytu.