pattern

Portál Scientia

Scientia  - vyhľadávací portál pre vedu a výskum umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch. Prístup do vyhľadávacieho portálu Scientia: http://scientia.cvtisr.sk/V/2HT1PKKISH2VST2BMD5C346DFUBPD77538YTMKE3B6LDMQRPIB-00755?RN=329396441&pds_handle=GUEST

  •  
  •