Postup pred mobilitou štúdium

Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej univerzite v zahraničí, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.

  • Dôležité: je potrebné sledovať web univerzity, kam plánujete vycestovať kvôli zaslaniu prihlášky na mobilitu (Application Form) - v súčasnosti býva väčšinou v online forme, býva stanovený deadline na podanie.
  • S pomocou katedrového/fakultného koordinátora si vyberiete predmety z katalógu prijímajúcej univerzity. Predmety by mali čo  najviac zodpovedať predmetom na domácej univerzite
  • Predmety si zapíšete do Online Learning Agreement (OLA - dostupný cez Erasmus App alebo alebo stránky https://learning-agreement.eu/
  • Minimálny počet kreditov: 15, u doktorandov je možnosť absolvovať mobilitu bez ohodnotenia kreditmi
  • OLA podpisuje Responsible Person – pozor na správny kontakt!

Následný proces pred samotným vycestovaním a uzavretím zmluvy o poskytnutí grantu zastrešuje Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV)

  • OVV vás bude kontaktovať kvôli záväznému potvrdeniu účasti na mobilite a nahláseniu jazyka štúdia

  • Následne vás nahlási na online jazykový test Online Language Support (OLS)

  • Pracovníčke OVV doručíte požadované dokumenty, ona vám vystaví zmluvu o poskytnutí grantu a zabezpečí jej podpis za UCM