Prolongácia AR 2023/2024

Prolongácia a vydávanie nových preukazov sa koná od 4.9.2023 v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 po celý september.“

Študenti, ktorí svoj preukaz študenta UCM dostali v minulom akademickom roku alebo ho už vlastnia dlhší čas, majú povinnosť predĺžiť platnosť svojho preukazu pre AR 2023/2024 prolongačnou známkou a elektronickou validáciou.

Študenti, ktorí dostanú nové preukazy si preukaz neprolongujú.

Postupnosť krokov:

  • Študent dennej formy štúdia musí mať zaplatený poplatok 20 € za prolongačnú známku, iba prevodom na účet internet bankingom alebo vkladom vo Vašej banke - nie poštovou poukážkou
  • Po nalepení známky je nutné vykonať elektronickú prolongáciu preukazu: 

o  Priložiť preukaz k univerzitnému terminálu - aktualizujú sa informácie na čipe. Je nutné skontrolovať správnosť údajov. 

o   Terminál je v hlavnej budove na Nám. J. Herdu 2 – na stene, kde začínajú schody na vyššie poschodia. 

o   Údaje na terminály sa aktualizujú okamžite po nalepení prolongačnej známky.

o Študenti 2. ročníka magisterského štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia majú dopravu nastavenú do 30.6.2024 (študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú mať štátnice neskoršie - v auguste sa bude dátum predlžovať neskoršie - asi koncom mája až začiatkom júna 2024). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu.

o  Študentom predĺženého štúdia sa nastavuje platnosť dopravnej aplikácie do 30.9.2024. Ak do tohto termínu neskončia štúdium, tak musia požiadať o predĺženie dopravnej časti.

o    Bez elektronickej validácie je prolongácia nedokončená. Validáciu je možne vykonať aj na iných verejných termináloch.

Prolongačné známky pre študentov dennej formy

Známka ISIC 09/2024 predlžuje platnosť preukazu študenta UCM, obsahuje ISIC licenciu (zľavy u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na http://www.isic.sk) a štátom garantované zľavy na autobusovú a železničnú dopravu do veku 26 rokov v bakalárskom a magisterskom štúdiu.

Prolongačné známky pre študentov externej formy

Známka Externista 09/2024 predlžuje platnosť preukazu študenta UCM externej formy štúdia.