pattern

Prolongácia AR 2023/2024

Prolongácia a vydávanie nových preukazov sa koná od 4.9.2023 v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 po celý september.

Študenti, ktorí svoj preukaz študenta UCM dostali v minulom akademickom roku alebo ho už vlastnia dlhší čas, majú povinnosť predĺžiť platnosť svojho preukazu pre AR 2023/2024 prolongačnou známkou a elektronickou validáciou.

Študenti, ktorí dostanú nové preukazy si preukaz neprolongujú.

Postupnosť krokov:

  1. 1. Študent dennej formy štúdia musí mať zaplatený poplatok 20 € za prolongačnú známku, iba prevodom na účet internet bankingom alebo vkladom vo Vašej banke - nie poštovou poukážkou
  2. 2. Po nalepení známky je nutné vykonať elektronickú prolongáciu preukazu: 
  3. 3. Priložiť preukaz k univerzitnému terminálu - aktualizujú sa informácie na čipe. Je nutné skontrolovať správnosť údajov. 
  4. 4. Terminál je v hlavnej budove na Nám. J. Herdu 2 – na stene, kde začínajú schody na vyššie poschodia. 
  5. 5. Údaje na terminály sa aktualizujú okamžite po nalepení prolongačnej známky.
  6. 6. Študenti 2. ročníka magisterského štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia majú dopravu nastavenú do 30.6.2024 (študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú mať štátnice neskoršie - v auguste sa bude dátum predlžovať neskoršie - asi koncom mája až začiatkom júna 2024). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu.
  7. 7. Študentom predĺženého štúdia sa nastavuje platnosť dopravnej aplikácie do 30.9.2024. Ak do tohto termínu neskončia štúdium, tak musia požiadať o predĺženie dopravnej časti.
  8. 8. Bez elektronickej validácie je prolongácia nedokončená. Validáciu je možne vykonať aj na iných verejných termináloch.

 

Prolongačné známky pre študentov dennej formy

Známka ISIC 09/2024 predlžuje platnosť preukazu študenta UCM, obsahuje ISIC licenciu (zľavy u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na http://www.isic.sk) a štátom garantované zľavy na autobusovú a železničnú dopravu do veku 26 rokov v bakalárskom a magisterskom štúdiu.

Prolongačné známky pre študentov externej formy

Známka Externista 09/2024 predlžuje platnosť preukazu študenta UCM externej formy štúdia.

  •