background-pattern-full-black

RNDr. Romana Mičová

Doktorandka Katedry chémie FPV UCM RNDr. Romana Mičová (*1995) pracuje v magnetochemickom tíme v zložení: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. a doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. (školiteľ).

“…Komplex chemickej zlúčeniny si môže laik predstaviť aj ako kvet nezábudky: okolo žltého stredu, čím je atóm kovu, sú zoradené modré okvetné lístky, ktoré pre zmenu symbolizujú tzv. ligandy. Ak je napríklad kovom železo a ligandom kyslík, spolu tvoria súčasť komplexu hemoglobínu, ktorý prenáša v krvi kyslík …Typ a poloha ligandov môžu určovať stabilitu kvetiny aj ako dlho zostanú okvetné lístky otvorené”….”

Doktorandka Romana Mičová sa v tíme odborníkov v oblasti anorganickej chémie dlhodobo venuje odhaľovaniu fenoménu tzv. pomalej magnetickej relaxácie v komplexoch. Ide o špecifickú vlastnosť niektorých komplexov, ktoré si vďaka nej môžu udržať magnetickú orientáciu nezvyčajne dlho (teda kvet nezábudky zostane dlho otvorený). Čím dlhšie, tým lepšie. Romana a tím špičkových vedcov UCM odhalila túto fascinujúcu vlastnosť v nenápadných zlúčeninách mangánu. Pomalá magnetická relaxácia nesie v sebe veľký potenciál pre vývoj nových materiálov pre technológie, ako je ukladanie dát a kvantové počítače. Ovládaním magnetických vlastností týchto materiálov môžu vedci potenciálne vytvoriť účinnejšie a výkonnejšie zariadenia na ukladanie a spracovanie informácií.

Romana svoje výsledky publikovala doteraz v 5 vedeckých článkoch evidovaných v databáze Scopus a hodnotu jej výsledkov odzrkadľuje vyše 40 citácií.

Odkaz na článok → TU.