Učebné texty k stiahnutiu

Inštitút manažmentu

Ed.: Zdenko Stacho: Súčasnosť a predikcie zmien v personálnom manažmente – zborník abstraktov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie
Termín: 11/2021
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Zdenko Stacho, Katarína Stachová: Základy manažmentu
Základy manažmentu
Zverejnenie: 06.09.2021
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.

Fakulta prírodných vied

R. Gašparová: Stereochémia I.
Zverejnenie: neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
E. ÜRGEOVÁ: Základné výpočty pre laboratórne cvičenia z biológie
Zverejnenie: neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
T. Maliar: Štúdie biologickej aktivity in vitro
Zverejnenie: neobmedzene na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela
J. Jurinová: Vývoj 2D PC hry - Fantasy Car Race v Unity
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
J. Jurinová: Algoritmizácia a základy štruktúrovaného programovania v jazyku C - 2. diel
Termín: 2/2022
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
J. Jurinová: Vývoj 2D PC hry – Arkanoid v Unity. Návody na cvičenia.
Termín: 2/2022
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Michaela Havrlentová, Veronika Gregušová, Daniela Chmelová: Laboratórne cvičenia z biológie II.
Termín: 10/2021
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Jana Jurinová: Algoritmizácia a základy štruktúrovaného programovania v jazyku C – 1. diel
Termín: 5. 5. 2021
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Alžbeta Marček Chorvátová: Biofotonika praktické cvičenia
Termín: 2/2021
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Štefan Janeček: Bioinformatika proteínov
Bioinformatika proteínov
Zverejnenie: 18.12.2020
Michaela Havrlentová, Daniela Chmelová, Michaela Piliarová: Laboratórne cvičenia z biológie I
Laboratórne cvičenia z biológie I
Zverejnenie: 28.5.2020
B. Piršelová, M. Havrlentová: Alkaloidy rastlín a húb
Zverejnenie: 1.12.2022

Filozofická fakulta

E. Juríková: Matthias Belius: Descriptio Comitatus Nitriensis. Pars Prima - Matej Bel: Opis Nitrianskej stolice. Prvá časť (latinsko-slovenské vydanie)
Zverejnenie: neobmedzene na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom
Gabriela Chmelíková: Working with text – workbook for students
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Jožef Kolarič: Billy Woods: Virtuoso of Intertextuality. Intertextuality in Rap Lyrics - A Case Study of Billy Woodsś Lyrics
Ed.:Joanna Szczęk, Anna Gondek, Georg Schuppener: Metodyczny program kształcenia dla germanistycznych studiów doktoranckich. Planowanie, umiędzynarodowienie, oferta kursów 978-80-572-0079-6
Metodyczny program kształcenia dla germanistycznych studiów doktoranckich. Planowanie, umiędzynarodowienie, oferta kursów
Zverejnenie: 18.12.2020
Georg Schuppener, Ján Demčišák, Monika Hornáček Banášová: Curriculum Methodology for a Doctorate in German Studies. Concept, Internationalisation, Course Offerings
Curriculum Methodology for a Doctorate in German Studies. Concept, Internationalisation, Course Offerings
Zverejnenie: 18.12.2020
Katarína Slobodová Nováková: Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry.
Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry.
Zverejnené 7.7.2020
Georg Schuppener a kol.: Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov
Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov
Zverejnenie: 26.9.2020
Georg Schuppener und kollektiv: Methodisches Curriculum fuer das germanistische Doktorandenstudium. Gestaltung, Internationalisierung, Kursangebot
Methodisches Curriculum fuer das germanistische Doktorandenstudium. Gestaltung, Internationalisierung, Kursangebot
Zverejnenie: 26.9.2020

Fakulta masmediálnej komunikácie

D. Kollárová, M. Koliščáková: Marketing I.
Zverejnenie: neobmedzene na základe licenčnej zmluvy s autorom
Termín: 5/2023
Vedecká monografia autoriek: Zaušková, A., Ščepková, S.: "GROUNDSWELL: THE CORNERSTONE OF INTERACTIVE COMMUNICATION ON SOCIAL MEDIA"
GROUNDSWELL: THE CORNERSTONE OF INTERACTIVE COMMUNICATION ON SOCIAL MEDIA
Zverejnenie: neobmedzene na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom
T. Darázs: Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii
Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii
Zverejnenie: neobmedzene. na základe licenčnej zmluvy s autorom
Zverejnené: 26. 01. 2023
Jana Galera Matúšová: Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu
Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu
Zverejnené: 7.7.2020

Fakulta zdravotníckych vied

L. Jánošíková: Spracovanie vedeckých informácií I.
Zverejnenie 15.12.2022

Fakulta sociálnych vied

Brix: Verejná správa vo vybraných európskych štátoch II
Cíbik: Teória a prax verejných rozpočtov II