Učebné texty k stiahnutiu

Fakulta prírodných vied

Michaela Havrlentová, Daniela Chmelová, Michaela Piliarová: Laboratórne cvičenia z biológie I
Laboratórne cvičenia z biológie I
Zverejnenie: 28.5.2020

Filozofická fakulta

Peter Fraňo: Ciceronove Stoické paradoxy
Ciceronove Stoické paradoxy
Zverejnenie: 25.1.2017
Katarína Slobodová Nováková: Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry.
Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry.
Zverejnené 7.7.2020
Georg Schuppener a kol.: Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov
Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov
Zverejnenie: 26.9.2020
Georg Schuppener und kollektiv: Methodisches Curriculum fuer das germanistische Doktorandenstudium. Gestaltung, Internationalisierung, Kursangebot
Methodisches Curriculum fuer das germanistische Doktorandenstudium. Gestaltung, Internationalisierung, Kursangebot
Zverejnenie: 26.9.2020

Fakulta masmediálnej komunikácie

Jana Galera Matúšová: Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu
Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu
Zverejnené: 7.7.2020