Učebné texty k stiahnutiu

Fakulta prírodných vied

Jana Jurinová: Algoritmizácia a základy štruktúrovaného programovania v jazyku C – 1. diel
Termín: 5. 5. 2021 (po zverejnení v CRZ)
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Alžbeta Marček Chorvátová: Biofotonika praktické cvičenia
Termín: 2/2021
Neobmedzene, na základe podpísanej licenčnej zmluvy s autorom diela.
Štefan Janeček: Bioinformatika proteínov
Bioinformatika proteínov
Zverejnenie: 18.12.2020
Michaela Havrlentová, Daniela Chmelová, Michaela Piliarová: Laboratórne cvičenia z biológie I
Laboratórne cvičenia z biológie I
Zverejnenie: 28.5.2020

Filozofická fakulta

Ed.:Joanna Szczęk, Anna Gondek, Georg Schuppener: Metodyczny program kształcenia dla germanistycznych studiów doktoranckich. Planowanie, umiędzynarodowienie, oferta kursów 978-80-572-0079-6
Metodyczny program kształcenia dla germanistycznych studiów doktoranckich. Planowanie, umiędzynarodowienie, oferta kursów
Zverejnenie: 18.12.2020
Georg Schuppener, Ján Demčišák, Monika Hornáček Banášová: Curriculum Methodology for a Doctorate in German Studies. Concept, Internationalisation, Course Offerings
Curriculum Methodology for a Doctorate in German Studies. Concept, Internationalisation, Course Offerings
Zverejnenie: 18.12.2020
Peter Fraňo: Ciceronove Stoické paradoxy
Ciceronove Stoické paradoxy
Zverejnenie: 25.1.2017
Katarína Slobodová Nováková: Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry.
Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry.
Zverejnené 7.7.2020
Georg Schuppener a kol.: Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov
Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov
Zverejnenie: 26.9.2020
Georg Schuppener und kollektiv: Methodisches Curriculum fuer das germanistische Doktorandenstudium. Gestaltung, Internationalisierung, Kursangebot
Methodisches Curriculum fuer das germanistische Doktorandenstudium. Gestaltung, Internationalisierung, Kursangebot
Zverejnenie: 26.9.2020

Fakulta masmediálnej komunikácie

Jana Galera Matúšová: Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu
Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu
Zverejnené: 7.7.2020