pattern

Informačno-vedecké centrum

 

Informačno-vedecké centrum vzniklo z projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie" alebo "Informácie pre inovácie", ktorý bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

 

Na základe projektu sa zabezpečili elektronické informačné zdroje (EIZ) pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine (ďalej len SNK) a jej partnerské knižnice, ku ktorým patrí Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. EIZ budú slúžiť všetkým registrovaným používateľom, predovšetkým z radov slovenských podnikateľov, budúcim podnikateľom ako aj všetkým používateľom knižnice.
Sprístupňovanie jednotlivých databáz je možné prostredníctvom systému NAVIGA.

Všetci používatelia EIZ musia podpísať Dodržiavanie licenčných podmienok EIZ buď v SNK alebo v jednej z partnerských knižníc, ktoré sa musí uchovávať.

Vydavatelia v systéme NAVIGA: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Emerald, SAGE, IET, EBSCO.

Databázy dostupné v systéme NAVIGA:

ELSEVIER – SCIENCEDIRECT – ENCYCLOPEDIES AND REFWORKS: prírodné vedy a lingvistika
ELSEVIER – SCIENCEDIRECT - EBOOKS: poľnohospodárstvo a biologické vedy, biochémia, genetika a molekulárna biológia, chemické strojárstvo, chémia, počítačové vedy, zem a vedy o planétach, energia, strojárstvo, environmentálne vedy, imunológia a mikrobiológia, materiálne vedy, matematika, medicína a stomatológia, neurológia, farmakológia, toxikológia a farmaceutické vedy, fyzika a astronómia, psychológia, veterinárna medicína
ELSEVIER – ENGINEERING VILLAGE - REFEREX: strojárstvo, elektronika a elektrotechnika, chémia, petrochémia a procesy, environmentalistika, počítačové vedy, siete a bezpečnosť
SPRINGER – E-BOOKS: architektúra a dizajn, veda o správaní, biomedicína a veda o živote, obchod a ekonómia, chémia a veda o materiáloch, veda o počítačoch, Zem a environmentalistika, strojárstvo, humanitné vedy, sociálne vedy a právo, matematika a štatistika, medicína, fyzika a astronómia, profesionálne programovanie a webový dizajn
SAGE PREMIER 2008-2009: sociálne, humanitné a prírodné vedy
EMERALD INSIGHT: manažment, obchod, ekonomika, strojárstvo, marketing, priemyselné správy a sociálne vedy
WILEY - INTERSCIENCE - E-BOOKS: obchod, ekonomika, financie, účtovníctvo, chémia, Zem a environmentálne vedy, vzdelávanie, strojárstvo, humanitné a sociálne vedy, informačné a počítačové vedy, právo a kriminológia, biológia, matematika a štatistika, medicína, veterinárna medicína a zdravoveda, fyzika a astronómia, polyméry a vedy o materiáloch a psychológia
WILEY - INTERSCIENCE - REFERENCE WORKS: chémia, strojárstvo, polyméry a veda o materiáloch, Zem a environmentalistika, počítačové vedy
IET DIGITAL LIBRARY: komunikácia, kontrola, elektronika, informačné technológie, manažment, výroba, energia a doprava

  •