background-pattern-full-black

Študentská rada UCM

Zoznam členov ŠR UCM:


Predseda ŠR UCM
bc. Matej Kubák
mail-icon kubak(zav.)srucm.sk

Podpredseda FSV
Karin Lepetová
mail-icon lepetova(zav.)srucm.sk

Podpredseda FMK
Nina Rohelová
mail-icon rohelova(zav.)srucm.sk

Podpredseda Inštitút manažmentu
Lenka Ilčáková
mail-icon ilcakova(zav.)srucm.sk

 


Podpredseda FF
Peter Vojtík
mail-icon vojtik(zav.)srucm.sk

Podpredseda FPV
zatiaľ nie je zastúpenie

Podpredseda FZV
zatiaľ nie je zastúpenie


Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky - ŠRVŠ SR

 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) 

ŠRVŠ vznikla v roku 1997 a je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných. Hlavné heslo ŠRVŠ je viac ako vystihujúce : „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám čo ťa trápi.“
 

Zoznam delegátov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave (k 23. 3. 2022)


Karin Lepetová
Fakulta sociálnych vied / Faculty of Social Sciences 

Nina Kališová
Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication

bc. Matej Kubák

Fakulta masmediálnej komunikácie / Faculty of Mass Media Communication

Peter Vojtík
Filozofická fakulta / Faculty of Arts

 

 

Viac informácií naájdete na FB stránke Študentskej rady UCM.