RECRUITMENT ŠTUDENTOV UCM


Na UCM máme viac ako 5000 študentov v 146 študijních programoch. Zhruba 1000 úspěšných absolventov si každý   rok hľadá svoje uplatněni na trhu práce. Oslovte ich a získajte tých najlepších pre svoje podnikanie a biznis

Ak chcete mať len tých najlepších študentov, staňte sa našim kariérnym partnerom s množstvom benefitov, ktoré vám pomôžu zviditeľniť sa a prilákať tých naj.