background-pattern-full-black

HISTORICKÉ VEDY V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE

Charakteristika výskumu:

Tím sa zameriava na štúdium, analýzu a interpretáciu písomných, kartografických, obrazových a hmotných prameňov v kontexte stredoeurópskych dejín, ktoré doteraz neboli korektne diskutované a v rámci slovenskej historickej vedy adekvátne interpretované. Predmetný výskum je v súlade s kontextami a súčasťou moderného vedeckého bádania uvedenej problematiky v strednej Európe.

Práca výskumného tímu podporuje interdisciplinaritu vo výskume dejín ľudskej spoločnosti.  

 

Bližšie o tíme TU.

 

Významné výsledky za ostatných 5 rokov:

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., príspevkov WoS 10, H- index WoS 2, príspevkov Scopus 7, H-index 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., príspevkov WoS 33, H- index WoS 5, príspevkov Scopus 38, H-index 5

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD., príspevkov WoS 57, H- index WoS 6, príspevkov Scopus 11, H-index 0