background-pattern-full-black

NOVÉ NANOMAGNETICKÉ MATERIÁLY

Charakteristika výskumu:

nové nanomagnetické materiály, koordinačné zlúčeniny prechodných kovov a lantanoidov prejavujúce pomalú magnetickú relaxáciu s predpokladom správania sa ako jednomolekulové magnety. Nové poznatky: nové chemické zlúčeniny, nové fyzikálne javy, teoretické predikcie. 

 

Využiteľnosť výsledkov:

aplikačný potenciál v záznamovej a zobrazovacej technike.

 

Významné výsledky za ostatných 5 rokov:

Riešené projekty za ostatných 5 rokov: APVV (4), VEGA (3), DAAD (2), ITMS (1). Excelentné publikácie registrované v Nature Index: 9 

78 publikácií v špičkových medzinárodných časopisoch registrovaných vo WoS resp. SCOPUS;

10 referátov na medzinárodných konferenciách;

1 patent;

500 ohlasov podľa SCI na publikácie v r. 2015-2019;

vlastný programový balík MIF&FIT.


https://www.natureindex.com/country-outputs/slovakia.