background-pattern-full-black

PRAKTICKÁ FILOZOFIA S DÔRAZOM NA BIOETIKU

Charakteristika výskumu:

Výskumný tím sa buduje už viac ako 10 rokov, počas ktorých sa systematicky zameriava na riešenie aktuálnych bioetických problémov (kmeňové bunky, transplantácie, NBIC technológie v zdravotníctve), ktoré reflektuje predovšetkým z perspektívy praktickej filozofie. Špeciálne sa sústreďuje na problematiku tzv. emergentných technológií, zvlášť na biotechnológiu editovania ľudského genómu (za objav tejto technológie bola udelená tohtoročná Nobelova cena) a súvisiacu filozofickú a sociálno-kultúrnu problematiku transhumanizmu a posthumanizmu. 

 

Bližšie o tíme TU.

 

Významné výsledky za ostatných 5 rokov:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., príspevkov WoS 57, H- index WoS 6, príspevkov Scopus 31, h-index 6

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., príspevkov WoS 15, H-index WoS 3, príspevkov Scopus 10, h-index Scopus 3

doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD., príspevkov WoS 15, H- index WoS 2, príspevkov Scopus 10, H-index 2

Mgr. Juraj Odorčák, PhD., príspevkov WoS8, H- index WoS 3, príspevkov Scopus 8, h-index 2

Mgr. Tomáš Čana, PhD., príspevkov WoS 11, H- index WoS 1, príspevkov Scopus 8, h-index 1

Mgr. Peter Fraňo, PhD., príspevkov WoS 13, H- index WoS 2, príspevkov Scopus 9, h-index 2

Mgr. Mariusz Lucjan Pisarski, PhD., príspevkov WoS 6, H- index WoS 0, príspevkov Scopus 6, h-index 1