background-pattern-full-black

Analyticko-diagnostické centrum, ADC

Analyticko-diagnostické centrum (ADC) zahrňuje rad analytických prístrojov a spektrometrov pre separáciu a analytickú identifikáciu zmesí, ako aj čistých látok anorganického a organického pôvodu a aj biologického materiálu. Združuje špecializované laboratóriá:

  • Laboratórium prvkovej analýzy
  • Laboratórium separačných metód
  • Laboratórium molekulovej spektrometrie
  • Laboratórium termických a elektrochemických metód
  • Laboratóriá preparatívnej chémie
  • Laboratóriá molekulovej biológie
  • Laboratóriá biotechnológií
  • Laboratórium biofotonických technológií
  • Laboratóriá rádioekológie
  • Laboratóriá environmentalistiky

 

ADC zahrňuje rad vybudovaných špecializovaných vedeckých laboratórií (vybavené chemikáliami, laboratórnym sklom, váhami, laboratórnou technikou, digestormi a skladmi) pre anorganickú chémiu, organickú chémiu, fyzikálnu chémiu, analytickú chémiu, jadrovú chémiu, environmentálnu chémiu, biochémiu, medicínsku chémiu, kvantovú chémiu, rastlinné biotechnológie, priemyselné biotechnológie, mikrobiológiu, molekulárnu biológiu, biofyziku a informatiku.

 

Vybrané prístroje v Analyticko-diagnostickom centre FVP: